spot_img

Ponad 80 mln zł na rozwój czytelnictwa

Biblioteki publiczne, szkolne i pedagogiczne otrzymały wysokie dofinansowania dzięki poszczególnym programom i konkursom w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych

26 milionów złotych to kwota dotacji przyznanej 2379 bibliotekom w ramach kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Dzięku temu księgozbiory wzbogacone zostaną o nowości wydawnicze, jak i zdalny dostęp do książek w formatach e-booków, audiobooków i synchrobooków.

Wyniki dostępne są tutaj.

Priorytet 2. Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych

30 milionów złotych zmieni 18 bibliotek, które otrzymały dofinansowanie w ramach pierwszego naboru w konkursie „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”. Zrealizowanie zostaną przedsięwzięcia polegające na realizacji następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem.

Wyniki dostępne są tutaj.

Priorytet 3. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

20 milionów złotych przeznaczono na zakup nowości wydawniczych (również na wspieranie realizacji działań promujących czytelnictwo) i wyposażenie bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz placówek oświatowych.

Wyniki dostępne są tutaj.

Obecnie do 31 października 2021 roku trwa nabór wniosków w roku 2022. Szczegóły i pomoce znajdziesz w tym artykule.

Priorytet 4. Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa

Ponad 5 milionów złotych przeznaczono dla 49 bibliotek w ramach kierunki interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty związane z: aktywizacją społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa, rozwijaniem lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek oraz podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych.

Wyniki dostępne są tutaj.


Źródło zdjęć: freepik.com