spot_img

Kultura w sieci – rusza program dotacyjny MKiDN

Aż 20 milionów złotych zostało przeznaczone na realizację programu „Kultura w sieci”. Nowy program MKiDN ma na celu finansowanie zmian formy upowszechniania działalności twórczej w czasie epidemii.

Kultura w sieci

„Kultura w sieci” to środki na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie. Budżet programu wynosi 20 mln zł. Wnioski można składać do 20 kwietnia.

[aktualizacja: 20.04.2020] Zgodnie z decyzją MKiDN nabór wniosków trwa do 21 kwietnia do godz. 15.00.

Formularz wniosku dla bibliotek

– W twórczość artystyczną z definicji wpisany jest kontakt twórcy z odbiorcą, z publicznością. Odbiorca jest artyście niezbędny. W wielu wymiarach – artystycznym, społecznym, ekonomicznym. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, spowodowała, że część artystów została pozbawiona bezpośredniej relacji ze swoją publicznością. Lukę tę jednak natychmiast zaczęły wypełniać media, przede wszystkim Internet i media społecznościowe, dzięki którym artyści komunikują się ze swoimi widzami, ale też docierają do nowych odbiorców. Program „Kultura w sieci” ma służyć wzmocnieniu oferty naszych twórców w Internecie, zmianie lub rozszerzeniu form upowszechniania ich twórczości o obecność w mediach elektronicznych. Z finansowania mogą skorzystać zarówno sami artyści, jak i organizacje pozarządowe oraz prywatne i samorządowe instytucje kultury” – mówi o założeniach programu prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Dofinansowanie

Program składa się z dwóch elementów:

  • programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczonego dla artystów
  • programu dotacyjnego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury przeznaczonego m.in. dla bibliotek.

Łączny budżet programu „Kultura w sieci” wynosi 20 mln zł. 5 mln zostanie przeznaczonych na stypendia dla artystów, 15 mln – dla instytucji i organizacji.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 100% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.

W ramach programu NCK można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących rodzajów zadań:

  • warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury
  • wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami
  • udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogamiwirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury; udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
  • tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury
  • tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Zobacz także pomysły na realizację działań w mediach społecznościowych i w internecie

Uprawnione podmioty

O dotację z programu mogą się starać organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury. O wsparcie projektów realizujących określone cele mogą ubiegać się biblioteki publiczne i inne instytucje.

Warunki

  • złożenie wniosku do 21 kwietnia 2020 r.
  • projekt musi zostać zrealizowany między 1 maja 2020 r. a 30 października 2020 r.

Szczegóły na gov.pl/web/kultura

Regulamin programu

Inne programy

Wnioski można składać także do programów:

Źródło zdjęć: freepik.com