spot_img

Funkcjonowanie bibliotek w podmiotach leczniczych

W polskim prawodawstwie nie ma przepisów wprost określających zasady prowadzenia bibliotek w oddziałach podmiotów leczniczych i wymagań dla oddziałów wdrażających taką formę terapii [pomocy terapeutycznej – red.] – czytamy w stanowisku Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie funkcjonowania bibliotek w podmiotach leczniczych.

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego

W opinii Głównego Inspektora Sanitarnego nie ma przesłanek do zakazywania funkcjonowania bibliotek w podmiotach leczniczych. Biorąc pod uwagę fakt, iż zakażenia wynikające z kontaktu z wirusami, grzybami i bakteriami mogą być trudne do leczenia oraz potencjalnie niebezpieczne u pacjentów z zaburzeniami odporności, zaś książki w oddziałach mogą stanowić potencjalne źródło zakażenia, każdy podmiot leczniczy decydując się na organizację biblioteki w strukturach szpitala/oddziału, powinien rozważyć potencjalne ryzyka i korzyści wynikające z różnego rodzaju rozwiązań.

Realizacja usług bibliotecznych

W celu ograniczenia ryzyka zakażeń usługi biblioteczne w podmiocie leczniczym muszą być realizowane z uwzględnieniem wielu aspektów, w tym w szczególności (całość zaleceń w podanym poniżej linku):

  • w podmiocie leczniczym należy podjąć niezbędne środki ostrożności, które będą zapobiegały transmisji drobnoustrojów chorobotwórczych, w szczególności ograniczyć dostęp do ogólnodostępnej biblioteki pacjentom
  • sposób organizacji pomieszczeń biblioteki oraz dekontaminacji pomieszczeń i zasobów bibliotecznych
  • organizacja usług dostępu do książek oraz sposób ich dystrybucji
  • sposoby postępowania z zasobami bibliotecznymi, w szczególności: zbiorami książek, czasopism oraz innymi materiałami czytelniczymi

Stanowisko GIS dostępne jest na stronie gis.gov.pl

Źródło zdjęć: freepik.com