spot_img

POLONA/3miliony – konferencja prasowa

Dziś w Pałacu Rzeczypospolitej odbyła się konferencja „POLONA/3miliony”. Świętowaliśmy udostępnienie 3 milionów obiektów w cyfrowej bibliotece POLONA oraz podsumowaliśmy projekt „Patrimonium”, realizowany przez Bibliotekę Narodową razem z Biblioteką Jagiellońską.

Największa biblioteka cyfrowa w Polsce, trzecia w Europie

– Dzięki Patrimonium POLONA to teraz 3 miliony obiektów – jest to największa biblioteka cyfrowa w Polsce, trzecia w Europie. Mamy w POLONIE zbiory od II wieku i najnowocześniejsze oprogramowanie, zbliżamy się do 20 milionów skanów rocznie, a nasi czytelnicy zyskali teraz dostęp do tak wielu materiałów jak profesorowie z Cambridge czy Oxfordu. Spełniają się nasze bibliotekarskie marzenia – mówił na otwarciu konferencji dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Bogactwo źródeł wiedzy o kulturze i historii

– Projekty „Patrimonium” oraz POLONA dają nam wszystkim szansę na zapoznanie się z bogactwem źródeł wiedzy o polskiej kulturze i historii, z pisemnymi świadectwami minionych wydarzeń – zaznaczył prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury. – Pozwalają nam w sposób nieograniczony korzystać z bogactwa kultury – dodał.

POLONA/3miliony – konferencja prasowa

Ważna digitalizacja i dostęp

– W „Patrimonium” i POLONIE ważna jest nie tylko digitalizacja, ale także dostęp – to, że naprawdę docieramy z kulturą pod strzechy – oraz bezpieczeństwo zbiorów – podkreślił Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

POLONA/3miliony – konferencja prasowa

POLONA/3miliony – konferencja prasowa

3 miliony

Poprzez bibliotekę cyfrową POLONA zapewniany jest nieodpłatny, szeroki dostęp do obiektów cyfrowych wysokiej jakości (książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych) do nieograniczonego wykorzystania przez wszystkich w dowolnym celu, w tym komercyjnym.

Zasób POLONY przekroczył 3 miliony obiektów cyfrowych. Milion z nich to efekt projektu digitalizacyjnego „Patrimonium”.

Obiektem 2 999 999 udostępnionym w POLONIE jest pierwsze wydanie O krasnoludkach i o sierotce Marysi Marii Konopnickiej. Kolejnym 3 000 000 obiektem jest zachowany w jednym egzemplarzu na świecie pierwodruk broszury Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość? Józefa Pawlikowskiego. Obiektem rozpoczynającym kolejny milion jest rękopis Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.