spot_img

Podsumowanie obrad Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji

Bibliotekarze żegnają się z Kuala Lumpur i wyjeżdżają bogatsi o nowe doświadczenia. Kongres Biblioteki i Informacji w Malezji dobiegł końca. Dziś odbyła się ceremonia zamknięcia, podczas której podsumowano obrady i motywowano do dalszego działania. Kolejny kongres odbędzie się w Atenach.

Ceremonia zamknięcia

Podsumowanie Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji rozpoczęło się o 10:30 czasu polskiego. Glòria Pérez-Salmerón podziękowała organizatorom, wolontariuszom, członkom IFLA i zaznaczyła, że „Bibliotekarze z całego świata mówią tym samym językiem – językiem dostępu do informacji”. Ciepłe podziękowania za spędzony czas na kongresie skierowała również do jego uczestników dodając, że „aby zmienić nasze myślenie, musimy zacząć zmianę w tym momencie, by móc zbudować przyszłość”. Podczas przemowy wspominała także wyjazdy i spotkania z bibliotekarzami z całego świata oraz krótko opowiedziała o funkcji jaką pełni:

– Podczas moich licznych wyjazdów jako przewodnicząca IFLA rozmawiałam z ministrami, dyplomatami, ale także lokalnymi autorytetami. W trakcie rozmów podkreślałam, że biblioteki muszą być usłyszane, widoczne w rozwoju krajów. Potrzebują one zasobów, uznania, stabilności, aby wypełnić swoją misję w społeczności.

Kolejne kongresy

W trakcie ceremonii zamknięcia przedstawiciele Komitetu Narodowego Grecji zaprosili do udziału w przyszłorocznym kongresie, który odbędzie się w Atenach 24-30 sierpnia pod hasłem „Libraries: dialogue for change”.

Ogłoszono również lokalizację 86. Kongresu IFLA 2020. Tym razem bibliotekarze z całego świata będą obradować w Auckland w Nowej Zelandii.

Nagrody i wyróżnienia

Vicki MacDonald, wiceprzewodnicząca IFLA Professional Committee, ogłosiła zwycięzców IFLA Dynamic Unit and Impact Award 2018 oraz wyróżnienia dla poszczególnych sekcji. Tytuł trafił do Continuing Professional Development and Wrokplace Learning Secion. Następnie nagrodzono członków IFLA za aktywne prace na rzecz bibliotekarstwa i za działania na rzecz Federacji oraz wyłoniono zwycięzców IFLA International Leaders Programme.

Wybrano również najlepszy poster – „Creating strong young readers in a digital media landscape” autorstwa Lotte Hviid Dhyrbye z Danii. Wyróżnienia otrzymały plakaty: mobilnej biblioteki w Malezji „#SmartSelangor Mobile Library: The Trojan horse od books” oraz wykorzystania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w bibliotece „Library tour using virtual reality and augmented reality: The National Institute of Education Library Experience” z Singapuru.

Uczestnicy, którzy publikowali swoje relacje w mediach społecznościowych, brali udział w konkursie #WLICWOW – nagroda w postaci nieodpłatnego uczestnictwa w następnym kongresie, powędrowała do Dr. Nkem Osuigwe.

Transformacja bibliotek – otwarcie Kongresu IFLA 2018 w Malezji

3 inspiracje mobilizujące do działania – Kongres IFLA

Najważniejsze czynniki zmian bibliotek – kongres IFLA

Źródło zdjęć: IFLA – youtube.com, 2019.ifla.org