spot_img

Listopadowe wydarzenia biblioteczne

To będzie miesiąc pełen wydarzeń bibliotecznych! W Kalendarium konferencje, warsztaty dla bibliotekarzy, Kongres Bibliotek oraz targi książki. Gdzie warto się pojawić? Oto zaproszenia na najważniejsze wydarzenia.

Patronat Lustra Biblioteki

W listopadzie Lustro Biblioteki patronuje: Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO; Konferencję „Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece” oraz (nie)konferencję „Kierunek-Wizerunek”.

Targi Dziedzictwo – patronat Lustra BIblioteki

Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece – patronat Lustra Biblioteki

(nie)konferencja Kierunek-Wizerunek – patronat Lustra Biblioteki

Warsztaty dla bibliotekarzy

W listopadzie Biblioteka Narodowa przygotowała dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy bezpłatne warsztaty „POLONA/2miliony”. Podczas 4 spotkań opowiem o tym, jakie zmiany wprowadzono w nowym serwisie Polona.pl, jak korzystać z wyszukiwania, co kryją dostępne w Polonie kolekcje, czym jest Panel Prasy, czym jest kolekcja Instytucji i jak ją stworzyć oraz do czego i w jaki sposób można wykorzystać POLONĘ w codziennej pracy.

 

Bezpłatne warsztaty dla bibliotekarzy

Warto też wspomnieć o jednodniowych warsztatach w zakresie digitalizacji zbiorów bibliotecznych. Celem warsztatów jest przybliżenie instytucjom ubiegającym się oraz uczestniczącym w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Cyfrowa” najważniejszych zagadnień związanych z digitalizacją zbiorów bibliotecznych, które zgodnie z Regulaminem Programu będą wieczyście przechowywane w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

W Warszawie odbędzie się także szkolenie „Deskryptory Biblioteki Narodowej”. W pierwszej zostaną omówione zasady tworzenia deskryptorów mających formę nazwy jednostkowej (osobowych, korporatywnych, imprezy, serii), a w drugiej zasady tworzenia deskryptorów: geograficznych, formy/rodzaju/gatunku, chronologicznych, przedmiotowych i ujęciowych oraz zasady opracowania zbiorów z wykorzystaniem tych deskryptorów. Wszystkie materiały będą uzupełnione przykładami.

Inne wydarzenia biblioteczne

Oprócz Targów Dziedzictwo w listopadzie odbędą się także Śląskie Targi Książki w Katowicach. Na czytelników czeka oferta wydawnicza wielu wystawców wzbogacona spotkaniami autorskimi, konferencjami czy wydarzeniami artystyczno-literackimi dla odbiorców w każdym wieku.

Będziemy także świętować Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Właśnie 14 listopada Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Biblioterapeutyczną „Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”. To dwudniowe spotkanie, którego celem jest zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania elementów biblioterapii w edukacji czytelniczej.

Następnie we Wrocławiu grono naukowców i bibliotekarzy spotka się na Konferencji Naukowej „Funkcje bibliotek – dawniej i dziś”. Jej celem jest podjęcie tematu zadań i funkcji bibliotek różnych typów, w przeszłości i współcześnie, a także umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z tematyką konferencji w wybrany przez jej uczestników sposób, zwłaszcza poprzez przygotowanie referatów, komunikatów, posterów, udział w dyskusji.

23 i 24 listopada organizowany jest już 8. Kongres Bibliotek pod hasłem „Biblioteka twórców”. Tematem przewodnim będzie biblioteka jako miejsce tworzenia, w którym spotykają się i działają ludzie twórczy. Podczas kongresu bibliotekarze wezmą udział w warsztatach i wykładach z różnorodnej tematyki: nowych technologii, promocji czytelnictwa, integracji lokalnej społeczności, rozwijania pasji czytelników i nie tylko.

Na zakończenie miesiąca swoje zaproszenie na Konferencję Naukową „Hinc Omnia. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury” kieruje Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Podczas obrad poruszony zostanie temat „Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja”.

Źródło zdjęć: pixabay.com