spot_img

Konferencja „Mała książka – wielki człowiek”

Warszawa

W tym roku kampania społeczna Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” obchodzi 5. urodziny. W programie konferencji przewidziane zostały spotkania ze znakomitymi gośćmi, wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne, które będą świetną okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na temat przyszłości i rozwoju naszego projektu. https://lustrobiblioteki.pl/2022/10/mala-ksiazka-wielki-czlowiek-zaproszenie-na-konferencje-dla-bibliotekarzy/

Konferencję naukowa „Zbiory biblioteczne w instytucjach kościelnych”

Warszawa

Naukowcy i praktycy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami dotyczącymi opieki nad zbiorami bibliotecznymi w instytucjach kościelnych – ich gromadzenia, katalogowania, przechowywania, digitalizacji i udostępniania. Konferencja posłuży rozpoznaniu i omówieniu dobrych praktyk i dyskusji nad wyzwaniami, z którymi mierzą się opiekunowie i badacze zbiorów.