spot_img

SZTUKI WIZUALNE

Ile?

35 000 zł – 500 000 zł

Wkład własny

20%

Kiedy?

Do 30.11.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 2 wnioski

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk sztuki polskiej i światowej w Polsce.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

 • festiwale, przeglądy i konkursy z dziedziny sztuk wizualnych (w tym zadania interdyscyplinarne, w przypadku których sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej)
 • wystawy wraz z katalogami
 • inne formy prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogami, w tym performance, happeningi i prezentacje multimedialne
 • działania multimedialne i interdyscyplinarne, realizowane w szczególności w formule on-line, dokumentujące oraz popularyzujące dokonania z obszaru sztuk wizualnych.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • 1-roczne
 • 2-letnie
 • 3-letnie.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Przykładowe projekty, które otrzymały dofinansowanie:

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki – 81 813,00 zł (w 2024 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane CEiIDG lub KRS.

Biblioteki innych typów niż publiczne mogą nawiązać partnerstwa z podanymi powyżej uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak. Mogą to zrobić wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę negatywną i których wnioski nie zawierały błędów formalnoprawnych.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku. Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

 • festiwale, przeglądy i konkursy z dziedziny sztuk wizualnych (w tym zadania interdyscyplinarne, w przypadku których sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej) – od 35 000 do 500 000 zł
 • wystawy wraz z katalogami – od 35 000 do 300 000 zł
 • inne formy prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogami, w tym performance, happeningi i prezentacje multimedialne – od 35 000 do 300 000 zł
 • działania multimedialne i interdyscyplinarne, realizowane w szczególności w formule on-line, dokumentujące oraz popularyzujące dokonania z obszaru sztuk wizualnych – od 35 000 do 300 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 5 000 000 zł, w tym: 3 411 150 zł w etapie konkursowym i 750 000 zł w trybie odwoławczym.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 2 wnioski.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 30 listopada 2023 roku.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta w systemie EBOI
 • składania i wypełniania wniosku
 • sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku; aktualizacji złożonego wniosku
 • możliwości złożenia odwołania.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system EBOI.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej po 1945 roku oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk z tego okresu sztuki polskiej i światowej w Polsce.
 • Wysoki poziom artystyczny.
 • Kompleksowość projektu.
 • Wyróżnianie się oryginalną i spójną koncepcją, a tym samym wprowadzenie nowej jakości do ogólnopolskiego życia kulturalnego, bądź też w twórczy sposób kontynuowanie najlepszych tradycji i osiągnięć.
 • Niekomercyjność projektu. Program umożliwia też wsparcia dla zadań, które wysoką wartość merytoryczną łączą z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.
 • Honorowanie wkładu wszystkich twórców zaangażowanych w projekt, szczególnie artystów produkujących lub wypożyczających swe prace.
 • Możliwość prowadzenia zadania w formule on-line.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

 • Organizator zadania może zarówno skoncentrować się na wybranym zagadnieniu, przedstawić go w możliwie dogłębny sposób i skierować zadanie do określonej grupy odbiorców, jak również może zrealizować idee popularyzatorskie oparte na dużej komunikatywności przekazu i skierować zadanie do szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców. Założenia merytoryczne zadań powinny propagować postawy oparte na braku dyskryminacji na jakimkolwiek tle, szacunku i tolerancji do uczuć religijnych, politycznych i obyczajowych. Zadania nie powinny zarazem ograniczać swobody działań artystycznych - również krytycznych i eksperymentalnych, skierowanych do odbiorców o różnym światopoglądzie

Jakie są dodatkowe wymagania?

 • Dokładny zakres zadań został omówiony w części 4.25.C regulaminu programu.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Ocenia merytoryczna:

 • Ukazanie sztuki wizualnej w bogatym kontekście kultury polskiej i światowej poprzez konfrontację tradycji i nowoczesności, a także działania interdyscyplinarne i prezentacje szerokiego spektrum gatunków, technik oraz sposobów prezentacji artystycznej.
 • Zachowanie i popularyzacja najwybitniejszych dokonań polskiej i światowej sztuki współczesnej.
 • Prezentacja nowatorskich dokonań i idei z dziedziny sztuk wizualnych.
 • Udział wybitnych artystów i autorytetów lub uzdolnionych artystów młodego pokolenia oraz wykonawców.
 • Profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizację zadania.
 • Adekwatność honorariów twórczych do zaangażowania w realizację projektu, biorąc pod uwagę budżet całościowy zadania.

Ocena zgodności ze strategicznymi celami programu:

 • Zadanie jest kompleksowe i posiada spójną koncepcję prezentacji wybranego zagadnienia/zagadnień.
 • Zadanie skutecznie propaguje postawy oparte na świadomości własnej tożsamości kulturowej i/lub szacunku i tolerancji dla innych nacji oraz odmiennych poglądów religijnych, politycznych i obyczajowych.
 • Zadanie utrwala tożsamość kulturową i narodową, w szczególności w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych.
 • Zadanie pełni kluczową rolę w życiu kulturalnym regionu, aktywuje społeczność lokalną oraz współpracę na szczeblu ogólnopolskim. Zwraca uwagę na najwartościowsze projekty realizowane także poza centrami kulturalnymi i gospodarczymi Polski.
 • Zadanie tworzy wartościowy model uczestnictwa w kulturze i/lub popularyzacji wybranego zagadnienia istotnego dla kultury współczesnej.
 • Wnioskodawca dysponuje niezbędnym doświadczeniem w organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych.
 • Wnioskodawca – na podstawie Syntetycznego opisu działalności i/lub oceny dotychczasowej współpracy – gwarantuje realizację przyjętych założeń merytorycznych.

Wartość organizacyjna, w szczególności:

 • Ocena profesjonalizmu przygotowania i spójności wniosku, w tym szczegółowość i przejrzystość opisu harmonogramu, preliminarza oraz źródeł finansowania zadania - ich spójność z całością wniosku.
 • Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 77,33 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?

Koszty kwalifikowane to:

 • nagrody finansowe dla artystów uczestniczących w konkursach
 • dyplomy/statuetki
 • powierzchnia wystawiennicza, w tym: koszt budowy/wynajęcia, wynajem wyposażenia (nagłośnienie, światło, telebimy, rzutniki, odtwarzacze, telewizory); montaż i demontaż, obsługa ekspozycji
 • honoraria/wynagrodzenia, w tym: twórców/artystów sztuk wizualnych/muzyków bezpośrednio zaangażowanych w projekt; kuratorów, autorów scenografii, grafików zaangażowanych w realizację projektu; koordynatorów zadania, redaktorów i autorów tekstów do publikacji; członków jury,  moderatorów i osób prowadzących imprezy towarzyszące (np. dyskusje panelowe, spotkania z artystami); tłumaczy
 • transport/retransport/akomodacja, w tym: artystów; dzieł na wystawę; scenografii; noclegi i wyżywienie artystów oraz zaproszonych gości (z podaniem liczby osób oraz trasy przejazdu); catering podczas wernisażu wystawy
 • promocja/reklama, w tym: outdoor (projekt, produkcja, koszty wynajęcia powierzchni reklamowej); zaproszenia, tablice informacyjne i inne nośniki (standy, rollup’y, bannery); reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa; poligrafia (materiały promocyjne i publikacje – w tym projekt graficzny, skład, tłumaczenie, korekta, druk, koszt wykonania fotografii potrzebnej do materiałów promocyjnych, publikacji)
 • koszty działań on-line, w tym: przygotowanie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych(np. koszty UI/UX, programowania, testów, aktualizacji stron internetowych, aplikacji, gier); usługi informatyczne (w tym programowanie, projektowanie IT, tworzenie systemów informatycznych i baz danych); usługi projektowe, w tym obróbka materiałów cyfrowych, projektowanie graficzne, tworzenie graficznych interfejsów użytkownika; zakup materiałów do archiwizacji – pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci).  Koszty związane z udostępnianiem zapisów audiovideo i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania – w tym koszty łącza i streamingu; zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania; zakup zdigitalizowanych materiałów i/lub licencji/majątkowych praw autorskich
 • pozostałe koszty związane z realizacją zadania, w tym: ochrona ekspozycji; ubezpieczenia; dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa); koszty wysyłki zaproszeń (znaczki, koperty); koszty związane z dostosowaniem formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; prace naukowe/techniczne niezbędne do realizacji zadania ( w tym koszty wyjazdów na kwerendy); koszty licencji i praw autorskich (tantiemy, itp.).

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czy w kosztorysie trzeba uwzględniać podatek VAT?

W kosztorysie nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT)
 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki.

 • Lilianna Krause, tel. 22 556 96 67, 887 107 600, l.krause@zacheta.art.pl
 • Aleksandra Arcimowicz, tel. 22 556 96 62, a.arcimowicz@zacheta.art.pl
 • Katarzyna Serafin, tel. 22 556 96 63, k.serafin@zacheta.art.pl
 • Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!