spot_img

KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA

Ile?

12 000 zł – 300 000 zł

Wkład własny

20% (nie dotyczy jednego zadania)

Kiedy?

Do 30.11.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 2 wnioski

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

 • dokumentacja, archiwizacja i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych
 • przygotowanie ekspertyz, opinii oraz programów ochrony dotyczących zjawisk kultur tradycyjnych, w tym prowadzenia ewaluacji, konsultacji społecznych związanych z realizacją postulatów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • publikacje związane z dokumentacją kultur tradycyjnych oraz współczesnych kontekstów ich funkcjonowania (wyłącznie książki naukowe i specjalistyczne)
 • animacja kulturowa i społeczna prowadzona w oparciu o materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji
 • działania edukacyjne, w tym: warsztaty, kursy, szkolenia dotyczące zagadnień szeroko pojętej kultury tradycyjnej
 • działania popularyzujące unikalne i żywe elementy kultur tradycyjnych, w tym konkursy, przeglądy, festiwale, wystawy, seminaria i konferencje
 • zadania o charakterze artystycznym i użytkowym, inspirowane tradycyjną twórczością, o charakterze interdyscyplinarnym i międzyśrodowiskowym
 • działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące zagadnienia szeroko pojętej kultury ludowej i tradycyjnej
 • „Mistrz tradycji”: prowadzenie nauki – szkolenia przez konkretnego „mistrza” (przekaz bezpośredni wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją danej profesji) w zakresie różnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego: literatura, muzyka, śpiew, taniec, sztuka, rękodzieło, rzemiosło ludowe, rzemiosło artystyczne, praktyka obrzędowa, tradycyjna uprawa i hodowla, w tym potrawy obrzędowe oraz inne przejawy kultury spełniające kryteria niematerialnego dziedzictwa.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jakie mogą być wydarzenia/działania towarzyszące?

 • wydarzenia/działania realizowane poza terytorium RP
 • wydarzenia związane z muzyką, tańcem i baletem klasycznym
 • wydarzenie z obszaru współczesnych sztuk wizualnych
 • inne wydarzenia artystyczne spoza zakresu programu
 • zadania archeologiczne oraz o tematyce historycznej, w tym również rekonstrukcje wydarzeń historycznych i turnieje rycerskie
 • festyny, zloty i zawody regionalne
 • zakupy strojów ludowych

Czy można zrealizować projekty w formie on-line?

Tak. Można zrealizować je w formie tylko on-line lub hybrydowo. Mogą to być:

 • działania kreatywne i edukacyjne, np. warsztaty, webinaria, kursy e-learningowe, wideoblogi i podcasty
 • konkursy, wystawy, krótkie formy audiowizualne udostępniane w Internecie, koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów w/w wydarzeń
 • udostępnianie cyfrowych zasobów audiowizualnych oraz archiwalnych
 • tworzenie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji.

Przez 6 miesięcy od dnia zakończenia projektu trzeba bezpłatnie udostępnić utwory powstałe podczas jego realizacji.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

 • 1-roczne
 • 2-letnie
 • 3-letnie.

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie – Centrum Kompetencji Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego – 35 000,00 zł w 2023 roku i 60 000,00 zł w 2024 roku
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie – Tradycja pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszub – 80 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu – Ikona rodzi ikonę. Warsztaty malowania ikon – 20 000,00 zł (w 2023 roku)
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie – Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego – 55 000,00 zł w 2021 roku i 50 000,00 zł w 2022 roku
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – Warsztat Mistrza – nowa nadzieja – 20 000,00 zł (w 2021 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub KRS.

Biblioteki innych typów niż publiczne mogą nawiązać partnerstwa z podanymi powyżej uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak. Mogą to zrobić wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę negatywną
i których wnioski nie zawierały błędów formalnoprawnych.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku.
Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

W zależności od realizowanego zadania to kwoty:

 • dokumentacja, archiwizacja i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych – od 20 000 do 300 000 zł
 • przygotowanie ekspertyz, opinii oraz programów ochrony dotyczących zjawisk kultur tradycyjnych, w tym prowadzenia ewaluacji, konsultacji społecznych związanych z realizacją postulatów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – od 20 000 do 300 000 zł
 • publikacje związane z dokumentacją kultur tradycyjnych oraz współczesnych kontekstów ich funkcjonowania – od 20 000 do 300 000 zł
 • animacja kulturowa i społeczna prowadzona w oparciu o materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji – od 20 000 do 300 000 zł
 • działania edukacyjne, w tym: warsztaty, kursy, szkolenia dotyczące zagadnień szeroko pojętej kultury tradycyjnej – od 20 000 do 300 000 zł
 • działania popularyzujące unikalne i żywe elementy kultur tradycyjnych, w tym konkursy, przeglądy, festiwale, wystawy, seminaria i konferencje – od 20 000 do 300 000 zł
 • zadania o charakterze artystycznym i użytkowym, inspirowane tradycyjną twórczością, o charakterze interdyscyplinarnym i międzyśrodowiskowym – od 20 000 do 300 000 zł
 • działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące zagadnienia szeroko pojętej kultury ludowej i tradycyjnej – od 20 000 do 150 000 zł
 • „Mistrz tradycji”: prowadzenie nauki – szkolenia przez konkretnego „mistrza” (przekaz bezpośredni wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją danej profesji) w zakresie różnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego: literatura, muzyka, śpiew, taniec, sztuka, rękodzieło, rzemiosło ludowe, rzemiosło artystyczne, praktyka obrzędowa, tradycyjna uprawa i hodowla w tym potrawy obrzędowe oraz inne przejawy kultury spełniające kryteria niematerialnego dziedzictwa – od 12 000 do 20 000 zł (nie jest wymagany wkład własny).

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosi 8 475 000,00 zł , w tym: 5 219 750,00 zł w etapie konkursowym i 1 271 250,00 zł w trybie odwoławczym.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 2 wnioski. W przypadku zadania nr 9 „Mistrz tradycji” – 1 wniosek (bez wkładu własnego).

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 30 listopada 2023 roku.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta w systemie EBOI
 • składania i wypełniania wniosku
 • sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku; aktualizacji złożonego wniosku
 • możliwości złożenia odwołania.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system EBOI.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista TUTAJ).

 • Przedsięwzięcia związane ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych ich elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania, w tym odnoszących się także do kultur mniejszości narodowych i etnicznych oraz tradycji środowiskowych (w tym zawodowych i wiekowych np. zjawisk folkloru dziecięcego i młodzieżowego).
 • Ważna jest integracja członków społeczności, wśród których dane zjawiska funkcjonują, i w ramach których są przekazywane.
 • Projekty kompleksowe, integrujące zarówno nadawców – twórców depozytariuszy i nosicieli treści kultury wywodzących się ze społeczności lokalnych i regionalnych oraz profesjonalistów i znawców w swoich dziedzinach, jak i odbiorców.
 • Rejestrowanie, dokumentowanie i archiwizowanie materialnych i niematerialnych przejawów kultur tradycyjnych; tworzenie odpowiednich metod i narzędzi służących ich ochronie i upowszechnianiu; wypracowywanie i dzielenie się dobrymi praktykami oraz nawiązywanie interdyscyplinarnych i międzyśrodowiskowych kontaktów; wykorzystywanie wszelkich form i sposobów promocji podejmowanych działań, w tym tworzenie ogólnodostępnych repozytoriów związanych z zasobami kultur tradycyjnych i ich transformacjami.
 • Doświadczenie oraz zdolność do nawiązywania współpracy z innymi partnerami na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 • Wypracowanie wzorców ochrony oraz twórczego inspirowania się elementami kultur tradycyjnych zarówno w wymiarze materialnym jak i niematerialnym, z uwzględnieniem społecznego kontekstu ich funkcjonowania.

Co jest ważne dla projektu?

 • Ukazanie tradycji danego miejsca i grupy lub tradycji narodowej oraz twórcza interpretacja jej elementów.
 • Dynamiczne i twórcze ujęcie tradycji (kreatywność, własna inwencja, spontaniczność).
 • Znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego danego miejsca i grupy lub dziedzictwa narodowego.
 • Atrakcyjny charakter zadania, prezentacji, obiektu, dziedziny, stopień jej zachowania
 • Udział w projekcie artystów i nosicieli tradycji (depozytariuszy), w tym przedstawicieli młodego pokolenia i ruchu amatorskiego
 • Udział w projekcie specjalistów z zakresu etnologii, etnografii, antropologii kulturowej, folklorystyki, etnomuzykologii, etnochoreologii, dialektologii i sztuki ludowej w tym przedstawicieli młodego pokolenia.
 • Wykorzystanie nowoczesnych, multimedialnych technik dokumentacji i prezentacji, oraz wykorzystanie tzw. nowych mediów.
 • Profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizację zadania.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

 • wszystkie grupy wiekowe i społeczne
 • członkowie społeczności, wśród których dane zjawiska funkcjonują, i w ramach których są przekazywane
 • osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Wartość merytoryczna, w szczególności: 

 • Dynamiczne i twórcze ujęcie tradycji (kreatywność, własna inwencja, spontaniczność).
 • Nawiązanie zadania do tradycji danego miejsca i grupy lub tradycji narodowej oraz twórcza interpretacja jej elementów.
 • Wykorzystanie nowoczesnych, multimedialnych technik dokumentacji i prezentacji, oraz wykorzystanie tzw. nowych mediów, jednakże z uwzględnieniem osobistego kontaktu ze źródłem kultury tradycyjnej.
 • Znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego danego miejsca i grupy lub dziedzictwa narodowego.
 • Atrakcyjny charakter zadania, prezentacji, obiektu, dziedziny, stopień jej zachowania.
 • Wpływ na zachowanie, utrwalanie lub manifestowanie tożsamości danego miejsca i grupy lub tradycji narodowej.
 • Udział w projekcie artystów i nosicieli tradycji (depozytariuszy), w tym przedstawicieli młodego pokolenia i ruchu amatorskiego.
 • Udział w projekcie specjalistów z zakresu etnologii, etnografii, antropologii kulturowej, folklorystyki, etnomuzykologii, etnochoreologii, dialektologii i sztuki ludowej w tym przedstawicieli młodego pokolenia.
 • Profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w merytoryczną realizację zadania.

Oceny zgodności ze strategicznymi celami programu, w szczególności:

 • Zadanie jest kompleksowe i posiada spójną koncepcję prezentacji wybranego zagadnienia/zagadnień.
 • Zadanie utrwala tożsamość kulturową i narodową, w szczególności w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych.
 • Zadanie uwzględnia szeroki kontekst kulturowy, w jakim prezentowane jest dane zjawisko z zakresu kultur tradycyjnych, uwzględnia transformację treści kultury.
 • Zadanie odwołuje się do społecznej i etnicznej specyfiki danego miejsca i grupy lub narodu, z uwzględnieniem wpływu jaki wywierają procesy cywilizacyjne na tradycje lokalne, regionalne lub narodowe.
 • Zadanie wykracza poza standardową działalność podmiotu lub znacząco poszerza zakres tejże działalności.
 • Zadanie odwołuje się zarówno do działań związanych z utrwalaniem elementów kultur tradycyjnych, jak i do działań wspierających przekaz tradycyjnych kompetencji kulturowych.
 • Zadanie tworzy wartościowy model uczestnictwa w kulturze i/lub popularyzacji unikalnych zjawisk z zakresu kultury tradycyjnej.
 • Zadanie skutecznie propaguje postawy oparte na świadomości własnej tożsamości kulturowej i tożsamości narodowej i/lub szacunku i tolerancji dla kultury i tradycji różnych grup etnicznych i narodowych.
 • Zadanie pełni kluczową rolę w życiu kulturalnym miejsca lub grupy, aktywizuje społeczność lokalną oraz wspiera współpracę na szczeblu regionalnym/ międzynarodowym.
 • Zadanie realizowane na terenach o utrudnionym dostępie do kultury.
 • Wnioskodawca dysponuje niezbędnym doświadczeniem w organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych.
 • Zadanie wpisuje się w cele i założenia Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego; zadanie wpisane jest na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Wartość organizacyjna, w szczególności:

 • Ocena profesjonalizmu przygotowania i spójności w prezentacji wniosku, w tym szczegółowość i przejrzystość opisu harmonogramu, preliminarza oraz źródeł finansowania zadania - ich spójność z całością wniosku
.
 • Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania.

Co jest oceniane w ramach zadania „Mistrz tradycji”?

 • Nawiązanie projektu do tradycji danego miejsca i grupy.
 • Znaczenie dla międzypokoleniowego (międzygeneracyjnego) przekazu tradycyjnej wiedzy i umiejętności ze szczególnym naciskiem na ich unikalność bądź zagrożenie zanikiem.
 • Przekaz wiedzy i umiejętności odbywa się pomiędzy osobami wywodzącymi się z tej samej wspólnoty i kultury lokalnej lub regionalnej.
 • Udział w projekcie osób – uczniów „mistrza tradycji”, których predyspozycje i zainteresowania daną dziedziną niematerialnego dziedzictwa kulturowego gwarantują kontynuowanie (po zakończeniu szkolenia) przekazanych umiejętności.
 • Popularyzacja efektów działania oraz dokumentacja zadania np. w formie internetowej oraz stopień dostępności do dokumentacji projektu po jego zakończeniu.
 • Zadanie wpisuje się w zakres działań zgodnych z założeniami Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
 • Projekt związany z utrwaleniem kultur lokalnych lub regionalnych, skierowany do konkretnej społeczności lokalnej (depozytariuszy).
 • Zadanie skutecznie propaguje postawy oparte na świadomości własnej tożsamości kulturowej i tożsamości narodowej i/lub szacunku i tolerancji dla kultury i tradycji różnych grup etnicznych i narodowych.
 • Zadanie realizowane na terenach o utrudnionym dostępie do kultury.
 • Wnioskodawca dysponuje niezbędnym doświadczeniem w organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych.
 • Wartość organizacyjna (zob. poprzenie kryteria).

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Według ostatniej listy rankingowej było to 81 pkt i 81,40 pkt w zadaniu 9. W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów takich jak:

 • Honoraria/wynagrodzenia osobowe/ wynagrodzenia bezosobowe/usługi, w szczególności: twórców/artystów (kultywujących ludowe tradycje danego regionu) /instruktorów prowadzących warsztaty; zespołów folklorystycznych i folkowych; koordynatora zadania; wykładowców/prelegentów/panelistów; członków jury; redaktorów i autorów tekstów, recenzentów; konsultantów, prowadzących badania terenowe; kuratorów wystaw; konferansjerów, osób prowadzących imprezy towarzyszące (np. dyskusje panelowe, spotkania z artystami); tłumaczy; obsługi kampanii promocyjnej; obsługi finansowo-/księgowej zadania.

– Koszty finansowane w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury; umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– W ramach dotacji można ponosić koszty związane z obsługą organizacyjną zadania (w szczególności obsługą księgową, prawną, biurową, PR, porządkową), przy czym wskazane koszty: ogółem nie mogą przekroczyć ani 10% dotacji.

 • Koszty podróży/transportu, w szczególności: uczestników zadania i osób związanych z jego realizacją, w tym wolontariuszy; scenografii; instrumentów; elementów wyposażenia technicznego/sceny.
 • Koszty noclegów/wyżywienia, w szczególności: dla osób zaangażowanych w realizację zadania oraz zaproszonych gości.
 • Zakup materiałów, w szczególności: materiały plastyczne, dekoracyjne i inne niezbędne do prowadzenia warsztatów oraz organizacji wystaw - dotyczy również środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej; materiały do prowadzenia badań i archiwizacji.
 • Promocja/reklama: outdoor, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa
 • poligrafia: wydanie materiałów promocyjnych i publikacji, stanowiących część zadania: projekt, skład, druk.
 • Scena/powierzchnia wystawiennicza, w szczególności: koszt budowy/wynajęcia; koszt wynajmu sali/placu na potrzeby zadania; wynajem wyposażenia (nagłośnienie, światło, telebimy, rzutniki, instrumenty, eksponaty muzealne); wynagrodzenie dla obsługi technicznej (scena, nagłośnienie, nagranie, dokumentacja, oświetlenie); montaż i demontaż wyposażenia na potrzeby realizacji.
 • Scenografia i stroje, dotyczy: projektu; wykonania (w tym koszt materiałów; możliwość wykonania strojów wyłącznie jako elementu scenografii); wypożyczenia.

– W ramach dotacji nie można dokonywać zakupów środków trwałych.

 • Nagrody finansowe i zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów.

– Do tej pozycji nie kwalifikują się koszty zakupu nagród rzeczowych – z wyjątkiem kosztów zakupu/ wykonania dyplomów/statuetek dla laureatów.

 • Pozostałe koszty związane z realizacją zadania, w szczególności: niezbędne ubezpieczenia; dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa); koszty związane z dostosowaniem formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; koszty ZAIKS; koszt licencji; prace naukowe/techniczne niezbędne do realizacji zadania; przygotowanie i prowadzenie strony internetowej zadania; koszty związane z udostępnianiem zapisów audio-video i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania – w tym koszty łącza i streamingu.
 • Koszty działań on-line, w szczególności: przygotowanie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych (np. koszty UI/UX, programowania, testów, aktualizacji stron internetowych, aplikacji, gier); usługi informatyczne (w tym programowanie, projektowanie IT, tworzenie systemów informatycznych i baz danych); usługi projektowe, w tym obróbka materiałów cyfrowych, projektowanie graficzne, tworzenie graficznych interfejsów użytkownika; zakup materiałów do archiwizacji – pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci); koszty związane z udostępnianiem zapisów audio-video i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania – w tym koszty łącza i streaming; zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania; zakup zdigitalizowanych materiałów i/lub licencji/majątkowych praw autorskich.

– Koszty finansowane w oparciu o: umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury (wystawiane przez firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą); umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– Koszty ogółem nie mogą przekroczyć 10% dotacji.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czy w kosztorysie trzeba uwzględniać podatek VAT?

W kosztorysie nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT)
 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN.

 • Dorota Ząbkowska, tel. 22 421 03 51, dzabkowska@kultura.gov.pl
 • Barbara Kosieradzka, tel. 22 421 01 49, bkosieradzka@kultura.gov.pl
 • Aleksandra Gąsowska, tel. 22 421 01 77, agasowska@kultura.gov.pl
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Narodowych Instytucji Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!