spot_img

DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI

Ile?

nawet ponad 200 000 zł

Wkład własny

Dowolny

Kiedy?

Do 18.12.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Instytut Książki

Strona www

instytutksiazki.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Wojewódzkie biblioteki publiczne

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

Tradycyjna

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

W ramach dofinansowania można realizować zadania takie jak:

 • prowadzenie ewidencji Dyskusyjnych Klubów Książki
 • utrzymywanie stałego kontaktu z klubami w celu wspierania ich działalności
 • zakup książek, które będą przedmiotem dyskusji działających klubów
 • dystrybuowanie książek do poszczególnych klubów oraz ich ewentualne udostępnianie innym wojewódzkim bibliotekom publicznym, które realizują zadania w ramach programu
 • organizowanie spotkań z autorami książek, wykładów o literaturze, szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, konkursów dla moderatorów i klubowiczów, spotkań integrujących społeczność DKK, spotkań promocyjnych dla bibliotekarzy i osób zainteresowanych prowadzeniem klubów, a także innych inicjatyw realizujących cele programu
 • organizowanie działań, w ramach których moderatorzy i klubowicze będą włączani w ogólnopolskie akcje czytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy
 • wspieranie powstawania recenzji z przeczytanych książek i ich publikowanie oraz przygotowywanie relacji dokumentujących spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki
 • uczestnictwo koordynatorów wojewódzkich programu w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach branżowych mających na celu wyłącznie podniesienie kompetencji wykorzystywanych w pracy z Dyskusyjnymi Klubami Książki bądź promocję programu
 • promocja programu m.in. poprzez informowanie mediów o działalności Dyskusyjnych Klubów Książki, płatną promocję w mediach inicjatyw realizowanych w ramach programu, produkcję i dystrybucję gadżetów promocyjnych, prowadzenie stron internetowych i profili w mediach społecznościowych poświęconych działalności Dyskusyjnych Klubów Książki, aktywne zachęcanie do zakładania nowych klubów w trakcie wydarzeń branżowych
 • ewaluacja prowadzonych działań.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania realizowane:

 • od dnia zawarcia umowy do 13 grudnia 2024 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Biblioteki, które otrzymały dofinansowanie:

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie – 204 162 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – 160 706, zł
 • Dolnośląska Biblioteka Publiczna – 157 682 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – 147 332 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – 132 832 zł
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego – 130 493 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi – 120 582 zł
 • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie – 116 662 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu – 113 852 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – 108 038 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. C. Norwida w Zielonej Górze – 100 877 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – 91 182 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – 90 790 zł
 • Biblioteka Śląska – 76 082 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim – 72 632 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – 58 832 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu – 65 282 zł
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 51 982 zł

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury – wojewódzkie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest samorząd województwa.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku.
Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Według ostatnich wyników minimalna kwota dofinansowania wynosiła 51 982 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 204 162 zł.

W 2023 roku minimalna kwota dofinansowania wynosiła 50 923 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 212 423 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2024 roku budżet programu wynosił 2 000 000 zł.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór na 2024 rok trwa do 18 grudnia 2023 roku.

Jak złożyć wniosek?

Przesłać pocztą na adres Operatora w jednym egzemplarzu.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Zgodność planowanych inicjatyw z ideą i celami programu.
 • Adekwatność planowanych inicjatyw do oczekiwań i potrzeb beneficjentów.
 • Oryginalność, innowacyjność planowanych inicjatyw i ich stosunek do inicjatyw ubiegłorocznych.
 • Zakres i potencjał promocyjny planowanych inicjatyw.
 • Włączenie grup docelowych w przygotowanie i realizację inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • użytkownicy biblioteki
 • dzieci i młodzież.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

 • Plan inicjatyw podejmowanych w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, w tym: zgodność planowanych inicjatyw z ideą i celami programu; adekwatność planowanych inicjatyw do oczekiwań i potrzeb beneficjentów; oryginalność, innowacyjność planowanych inicjatyw i ich stosunek do inicjatyw ubiegłorocznych; zakres i potencjał promocyjny planowanych inicjatyw; włączenie grup docelowych w przygotowanie i realizację inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 • Potencjał organizacyjny wnioskodawcy.
 • Ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności w prezentacji wszystkich elementów wniosku.
 • Wkład własny wnioskodawcy (oceniany w skali procentowej).

Ocena formalna polega na sprawdzeniu, czy wniosek zawiera błędy formalne określone w regulaminie.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu i Zespół Sterujący.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

W kosztorysie należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji projektu, w tym:

 • Koszty zakupu książek (w tym m.in. książek tradycyjnych, e-booków, audiobooków, komiksów, publikacji przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami) na potrzeby Dyskusyjnych Klubów Książki oraz koszt dostępu klubowiczów do platform cyfrowych i aplikacji umożliwiających korzystanie z e-booków i audiobooków.
 • Koszty dystrybucji książek, materiałów promocyjno-informacyjnych (zarówno przekazanych przez Instytut Książki, jak i przygotowanych przez wnioskodawcę w ramach zadania) oraz materiałów biurowych, plastycznych i dydaktycznych, artykułów spożywczych zakupionych w ramach zadania do Dyskusyjnych Klubów Książki na terenie województwa oraz koszty przesłania książek do innych bibliotek wojewódzkich realizujących zadania w ramach programu, w tym: opłaty pocztowe i kurierskie, koszty delegacji pracowników, koszty paliwa (wyłącznie na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu).
 • Koszty organizacji spotkań z autorami książek, wykładów o literaturze, szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, konkursów dla moderatorów i klubowiczów, spotkań integrujących społeczność DKK, spotkań promocyjnych dla bibliotekarzy i osób zainteresowanych prowadzeniem klubów, a także innych inicjatyw realizujących cele programu, w tym: wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) autorów, wykładowców, szkoleniowców, trenerów, konferansjerów, tłumaczy (w tym tłumaczy na język migowy), członków jury oraz innych osób bezpośrednio zaangażowanych w ich realizację; wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników obsługi technicznej (m.in. nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, mastering, transmisja, montaż, obróbka materiałów cyfrowych, dodanie napisów) umożliwiających prowadzenie działań w formie on-line; koszty pobytu (noclegi, wyżywienie) autorów, wykładowców, szkoleniowców, trenerów, konferansjerów, tłumaczy (w tym tłumaczy na język migowy), członków jury oraz innych osób bezpośrednio zaangażowanych w ich realizację; koszty transportu i/lub delegacji autorów, wykładowców, szkoleniowców, trenerów, konferansjerów, tłumaczy (w tym tłumaczy na język migowy), członków jury oraz innych osób bezpośrednio zaangażowanych w ich realizację; koszty transportu zbiorowego klubowiczów na spotkania z autorami książek oraz spotkania integrujące społeczność Dyskusyjnych Klubów Książki; koszty wyżywienia uczestników podejmowanych inicjatyw; koszty technicznej realizacji działań w formie on-line (w tym koszty łącza, streamingu, licencji i dostępu do platform komunikacyjnych umożliwiających zdalne uczestnictwo, zakup materiałów do archiwizacji – pamięć masowa np. płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci); koszty nagród dla uczestników konkursów i innych inicjatyw realizowanych w ramach programu (nie więcej niż 5 % wartości dofinansowania).
 • Koszty działalności Dyskusyjnych Klubów Książki, w tym: koszty zakupu materiałów biurowych, plastycznych i dydaktycznych; koszty zakupu artykułów spożywczych na potrzeby regularnych spotkań klubowych (w tym m.in. kawa, herbata, woda, cukier, słodycze).
 • Koszty działalności koordynatorów wojewódzkich, w tym: koszty uczestnictwa koordynatorów wojewódzkich w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach branżowych mających na celu wyłącznie podniesienie ich kompetencji wykorzystywanych w pracy z Dyskusyjnymi Klubami Książki bądź promocję programu (w tym m.in. opłaty konferencyjne, koszty transportu, delegacji, noclegu, wyżywienia). Na jednego beneficjenta maksymalna kwota roczna nie może przekroczyć 5000 zł.
 • Wynagrodzenia dla koordynatorów oraz osób współpracujących (wraz z pochodnymi). Na jednego beneficjenta maksymalna kwota roczna wynagrodzenia 13 000 zł.
 • Koszty promocji Dyskusyjnych Klubów Książki na terenie województwa oraz koszty popularyzacji idei klubów czytelniczych w środowiskach niezaangażowanych w ruch DKK, w tym: koszty przygotowania i produkcji materiałów promocyjnych, koszty płatnej promocji w mediach inicjatyw realizowanych przez beneficjenta w ramach programu (nie więcej niż 5% wartości dofinansowania).

Jakie są koszty niekwalifikowane?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • prace remontowe i modernizacyjne budynków i obiektów.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Instytutu Książki.

 • Agnieszka Lewandowska, tel. 698 669 510, a.lewandowska@instytutksiazki.pl
 • Instytut Książki, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31–148 Kraków.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!