spot_img

2 miliony złotych dotacji dla Dyskusyjnych Klubów Książki

Instytut Książki ogłosił wyniki programu dotacyjnego „Dyskusyjne Kluby Książki”. W 2024 roku środki finansowe otrzyma 18 wojewódzkich bibliotek publicznych, a łączna dotacja wyniesie 2 miliony złotych.

Dyskusyjne Kluby Książki

Na koniec roku 2023 liczba klubów wyniosła 1902, tj. o 61 więcej niż w roku 2022. Obecnie działają 642 kluby dla dzieci i młodzieży oraz 1260 klubów dla dorosłych. Rozmieszczenie klubów z podziałem na typy gmin: w gminach wiejskich działa 621 klubów, w gminach miejsko-wiejskich 514, a w miastach 767.

W ubiegłym roku odbyło się 619 spotkań autorskich, które były finansowane bądź współfinansowane ze środków programu. Wśród nich było 618 spotkań tradycyjnych i 1 spotkanie wirtualne.

Na potrzeby klubów zakupiono w ubiegłym roku 19 949 woluminów.

Lista przyznanych dotacji

(od największej kwoty)

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie – 204 162 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – 160 706, zł
 • Dolnośląska Biblioteka Publiczna – 157 682 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – 147 332 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – 132 832 zł
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego – 130 493 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi – 120 582 zł
 • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie – 116 662 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu – 113 852 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – 108 038 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. C. Norwida w Zielonej Górze – 100 877 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – 91 182 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – 90 790 zł
 • Biblioteka Śląska – 76 082 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim – 72 632 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – 58 832 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu – 65 282 zł
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 51 982 zł

Szczegółowe wyniki

Źródło zdjęć: freepik.com