spot_img

Przyznane dofinansowania w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2024

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło wyniki w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2024”. 44 beneficjentów otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 1,67 mln zł. Na liście rankingowej są też biblioteki. W związku z dużą liczbą aplikacji, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów.

Ojczysty – dodaj do ulubionych

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Morągu – Słowo na wierzchu – językowe inspiracje – 69 000,00 zł
  • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Strefa oj…czystego! – 62 000,00 zł
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim – Powiedz to… – 42 000,00 zł
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach – Fabryka języka – 26 000,00 zł
  • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły im. Edmunda Calliera – Na skrzydłach słów. Szamotulskie spotkania z opowiadaczami – 16 000,00 zł
  • Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu – Przegląd gwary wielkopolskiej „Kwileckie godanie” – 16 000,00 zł
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie – Baśniowe przygody z językiem polskim – 15 000,00 zł
  • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – Mowa nie trawa – pielęgnujmy ogród języka ojczystego – 11 000,00 zł
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej – Czartoryscy na językach – 10 000,00 zł
  • Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie – Wróbelek i kartofelek – 10 000,00 zł

Odwołania

Program nie przewiduje trybu odwoławczego.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie nck.pl.

Źródło zdjęć: freepik.com