spot_img

Zbliża się koniec terminu składania wniosków w programie „Niepodległa”

Do 8 grudnia 2023 roku do godz. 15.59 biblioteki publiczne i nie tylko mogą aplikować do programu dotacyjnego „Niepodległa”. Można zdobyć od 10 tys. zł do nawet 100 tys. zł na różne projekty historyczne i edukacyjno-animacyjne.

Można realizować następujące zadania:

  • wystawy wraz z katalogami
  • rekonstrukcje historyczne
  • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne)
  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich)
  • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
  • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników
  • murale
  • zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące programu „Niepodległa” i wskazówki dla bibliotekarzy zostały podane w serwisie „Dofinansowania dla bibliotek”Warto też skorzystać z bezpłatnego poradnika „Jak napisać dobry wniosek?”.

Źródło zdjęć: BMM