spot_img

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – wyniki drugiego naboru

Biblioteka Narodowa opublikowała listę rankingową dla Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W drugim naborze dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych otrzymało 237 bibliotek na łączną kwotę 1 226 985 zł.

W dniu 16 listopada 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2023 roku. Instytucje, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mogą rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania.

Dofinansowania dla bibliotek

Więcej możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych można znaleźć w darmowym serwisie „Dofinansowania dla bibliotek”. Znajdziesz w nim m.in.:

  • wygodny terminarz naborów
  • wzory wniosków
  • wskazówki
  • przydatne dokumenty
  • kryteria oceny wniosków
  • przykłady kosztów kwalifikowanych
  • przykłady zrealizowanych projektów
  • listy rankingowe z poprzednich naborów
  • poradnik „Jak napisać dobry wniosek?”
  • i wiele innych.

Źródło zdjęć: freepik.com