spot_img

Promocja kultury polskiej za granicą – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Promocja kultury polskiej za granicą” na rok 2024. Wnioski można składać do 30 listopada 2023 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Promocja kultury polskiej za granicą

Celem programu jest upowszechnianie polskiej kultury poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polaków.

Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

  • prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych – od 25 000 do 300 000 zł
  • zadanie prezentujące i promujące kulturę polską, dla których głównym organizatorem jest podmiot posiadający siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – od 25 000 do 300 000 zł
  • działania multimedialne, realizowane w całości on-line promujące kulturę polską za granicą – od 25 000 do 300 000 zł.

Budżet programu wynosi 4 000 000 zł.

Wskazówki dla bibliotekarzy

W serwisie „Dofinansowania dla bibliotek” znajdziesz przykłady zrealizowanych projektów, informacje przydatne do pisania wniosku, najważniejsze dane, sposób oceny wniosków, koszty kwalifikowane i inne pomocne wskazówki.

Warunki

  • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2023 roku
  • można złożyć 2 wnioski
  • złożenie wniosku on-line
  • wkład własny 20%

Regulamin jest dostępny na stronie www.gov.pl/web/kultura.

Źródło zdjęć: freepik.com