spot_img

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” na rok 2024. Wnioski można składać do 30 listopada 2023 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

  • rewaloryzacja, prace remontowo-konserwatorskie oraz ratunkowe i zabezpieczające w zabytkach polskich lub z Polską związanych znajdujących się poza granicami kraju – od 10 000 do 800 000 zł
  • rewaloryzacja, prace remontowe i konserwatorskie oraz ratunkowe i zabezpieczające zabytkowych cmentarzy cywilnych oraz cywilnych grobów polskich poza granicami kraju – od 10 000 do 500 000 zł
  • kompleksowe działania dokumentujące polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami kraju, obejmujące badania, kwerendy, inwentaryzację oraz digitalizację – od 10 000 do 200 000 zł
  • upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą – od 10 000 do 200 000 zł
  • upowszechnianie wiedzy (w tym: publikacje, konferencje, wystawy itp.) o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą poprzez projekty realizowane w Polsce bądź poza jej granicami – od 10 000 do 150 000 zł
  • zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród działań określonych powyżej – od 10 000 do 800 000 zł.

Budżet programu wynosi 8 501 000 zł.

Wskazówki dla bibliotekarzy

W serwisie „Dofinansowania dla bibliotek” znajdziesz przykłady zrealizowanych projektów, informacje przydatne do pisania wniosku, najważniejsze dane, sposób oceny wniosków, koszty kwalifikowane i inne pomocne wskazówki.

Warunki

  • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2023 roku
  • można złożyć 4 wnioski
  • złożenie wniosku on-line
  • wkład własny 20%

Regulamin jest dostępny na stronie www.gov.pl/web/kultura.

Źródło zdjęć: freepik.com