spot_img

Infrastruktura domów kultury – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Infrastruktura domów kultury” na rok 2024. Wnioski można składać do 30 listopada 2023 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Infrastruktura domów kultury

Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

  • roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej – od 100 000 zł do 1 000 000 zł
  • zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej – od 20 000 zł do 500 000 zł
  • przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko – od 20 000 zł do 500 000 zł.

Budżet programu wynosi 14 200 000 zł.

Wskazówki dla bibliotekarzy

W serwisie „Dofinansowania dla bibliotek” znajdziesz przykłady zrealizowanych projektów, informacje przydatne do pisania wniosku, najważniejsze dane, sposób oceny wniosków, koszty kwalifikowane i inne pomocne wskazówki.

Warunki

  • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2023 roku
  • można złożyć 1 wniosek
  • złożenie wniosku on-line
  • wkład własny 20%

Regulamin jest dostępny na stronie www.gov.pl/web/kultura.

Źródło zdjęć: freepik.com