spot_img

Edukacja kulturalna – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Edukacja kulturalna” na rok 2024. Wnioski można składać do 30 listopada 2023 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Edukacja kulturalna

Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.

Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

  • projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych – od 30 000 do 500 000 zł
  • przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych – od 30 000 do 500 000 zł
  • zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności – od 30 000 do 500 000 zł
  • tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych” – od 30 000 do 500 000 zł.

Budżet programu wynosi 14 720 000 zł.

Wskazówki dla bibliotekarzy

W serwisie „Dofinansowania dla bibliotek” znajdziesz przykłady zrealizowanych projektów, informacje przydatne do pisania wniosku, najważniejsze dane, sposób oceny wniosków, koszty kwalifikowane i inne pomocne wskazówki.

Warunki

  • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2023 roku
  • można złożyć 2 wnioski
  • złożenie wniosku on-line
  • wkład własny 20%

Regulamin jest dostępny na stronie www.gov.pl/web/kultura.

Źródło zdjęć: freepik.com