spot_img

Ruszył nabór do Priorytetu 3 NPRCz. Termin składania wniosków mija 31 października

Biblioteki szkolne i pedagogiczne, a także placówki przedszkolne mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Z dofinansowania można zakupić nowości wydawnicze i elementy wyposażenia biblioteki oraz zrealizować działania promujące czytelnictwo. Budżet Priorytetu 3. NPRCz 2.0. na 2024 rok wynosi 29 580 000 zł.

Wzory wniosków, szczegóły, wskazówki i porady

Terminy

Do 31 października 2023 roku wnioski do organów prowadzących mogą składać: 

  • w ramach Kierunku interwencji 3.1. – dyrektorzy przeszkoli, szkół, w których działają oddziały przedszkolne oraz – po raz pierwszy w tej edycji programu – osoby kierujące inną formą wychowania przedszkolnego,
  • w ramach Kierunku interwencji 3.2. – dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

Jak napisać dobry wniosek?

Zachęcam do skorzystania z poradnika „Jak napisać dobry wniosek?”, który w 11 krokach doradzi, co zrobić by osiągnąć sukces.

Materiały

Ministerstwo Edukacji i Nauki, operator Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, przygotowało materiały informacyjne dla beneficjentów. Są one skierowane przede wszystkim do bibliotek szkolnych, pedagogicznych i placówek wychowania przedszkolnego.

Znalazły się w nich m.in. informacje dotyczące aplikowania o wsparcie finansowe, terminy naborów, wskazówki, na co można przeznaczyć środki otrzymane z programu i kiedy przygotować sprawdzanie z realizacji przedsięwzięcia.

Wsparcie dla placówki wychowania przedszkolnego – Kierunek interwencji 3.1.

Wsparcie dla dla szkoły lub biblioteki pedagogicznej – Kierunek interwencji 3.2.

Źródło zdjęć: freepik.com – wirestock; MEiN