spot_img

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – wyniki

Biblioteka Narodowa opublikowała listę rankingową dla Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Łączna kwota dofinansowania dla 2032 bibliotek to 27 753 598 zł.

W dniu 17 lipca 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2023 roku w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Instytucje, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mogą rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania.

Dofinansowania dla bibliotek

Lustro Biblioteki uruchomiło serwis „Dofinansowania dla bibliotek”. To odpowiedź na oczekiwania bibliotekarzy, którzy poszukują dodatkowych źródeł finansowania swoich jednostek i zwiększenia budżetu.

Źródło zdjęć: polona.pl/BMM