spot_img

3 szanse na zdobycie pieniędzy dla bibliotek. Czeka nawet 150 000 zł!

Aktualnie biblioteki publiczne mogą składać wnioski w trzech programach. Biblioteki innych typów mogą nawiązać partnerstwa z innymi uprawnionymi bibliotekami publicznymi lub instytucjami, aby zrealizować wspólny projekt.

Niepodległa

 • Działania: projekty kultywujące pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Przykłady: wystawy, rekonstrukcje historyczne, projekty edukacyjno-animacyjne, kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów
 • Dofinansowanie: od 10 tys. do 100 tys. zł
 • Wkład własny: 15%
 • Termin składania wniosków: 24 lutego 2023 roku
 • Szczegóły

Patriotyzm Jutra

 • Działania: projekty związane z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. Przykłady: działania edukacyjno-animacyjne, popularnonaukowe, wystawy, kampanie i akcje społeczne, tworzenie stron i portali internetowych promujących historię
 • Dofinansowanie: od 30 tys. do 70 tys. zł
 • Wkład własny: 10-20%
 • Termin składania wniosków: 27 lutego 2023 roku
 • Szczegóły

Kultura – Interwencje

 • Działania: projekty upamiętnianiające historię i promujący polskie dziedzictwo. Przykłady: organizacja kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, rekonstrukcji historycznych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze
 • Dofinansowanie: od 5 tys. do 150 tys. zł
 • Wkład własny: 25%
 • Termin składania wniosków: 13 marca 2023 roku
 • Szczegóły

Źródło zdjęć: freepik.com