spot_img

Partnerstwo dla książki – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Partnerstwo dla książki” na rok 2023. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Partnerstwo dla książki

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań – realizowanych tylko przez biblioteki – minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

 • Zadanie nr 1: prowadzenie szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych – od 15 000 do 50 000 złotych
 • Zadanie nr 2: prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych – od 5 000 do 50 000 złotych.

Budżet programu wynosi 4 875 000,00 zł.

Wskazówki dla bibliotekarzy

Oto kilka istotnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku, by otrzymać pieniądze.

Jakie są strategiczne cele programu?
To w szczególności (oprócz wymienionego powyżej celu nadrzędnego):
– uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności poprzez szkolenia, a przez to podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom bibliotek
– rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych
– wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne.

Za co można otrzymać dodatkowe punkty i co będzie brane pod uwagę przy ocenie zadań w ramach zadania nr 1 dotyczącego prowadzenia szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych?
Przy ocenie wniosków na zadanie nr 1 preferowane będą dodatkowymi punktami wnioski złożone przez:
– wojewódzkie biblioteki publiczne
– powiatowe biblioteki publiczne, jeśli w bibliotekach publicznych na terenie całego powiatu pracuje powyżej 20 pracowników merytorycznych bibliotek
– gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury zatrudniające co najmniej 30 pracowników merytorycznych
– organizacje zrzeszające bibliotekarzy.

Za co można otrzymać dodatkowe punkty i co będzie brane pod uwagę przy ocenie zadań w ramach zadania nr 2 dotyczącego prowadzenia działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych?
Przy ocenie wniosków na zadanie nr 2 preferowane będą dodatkowymi punktami wnioski, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży i/lub osób w wieku 60+.

Co jest ważne dla Twojego projektu?
Według regulaminu programu ważne są:
– dopasowanie zadania do potrzeb społeczności lokalnej i przyczynienie się do rozwoju czytelnictwa, realizacja zadania na obszarze z utrudnionym dostępem do książki
– podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez wdrażanie nowych narzędzi i usług w bibliotekach, które przyciągną i zatrzymają w bibliotece nowych czytelników
– rozszerzenie zakresu usług bibliotek publicznych i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych
– nowatorskie rozwiązania dla rozwoju czytelnictwa w Polsce i rozwoju bibliotekarstwa polskiego.

Jakie projekty bibliotek otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku?
Lista bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie oraz z wynikami odwołań

Gdzie uzyskać pomoc?
Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Instytutu Książki (kontakt tutaj). Jeśli masz inne pytania, wątpliwości lub szukasz pomocy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury
 • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warunki

 • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2022 roku (wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2022 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych)
 • można złożyć 4 wnioski
 • wnioski trzeba składać on-line
 • wkład własny 20%
 • terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023)

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie www.gov.pl/web/kultura

Źródło zdjęć: freepik.com