spot_img

Literatura – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Literatura” na rok 2023. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Literatura

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych. W programie szczególnie uwzględnia się debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie książkowej (drukowanej lub w formie e-booka) autorów piszących w języku polskim, oraz twórczość adresowaną do dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

 • Zadanie nr 1: publikacja utworów literatury polskiej, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących – od 5 000 do 40 000 złotych
 • Zadanie nr 2: publikacja debiutów literackich polskich autorów, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących – od 5 000 do 40 000 złotych
 • Zadanie nr 3: publikacja utworów literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących – od 5 000 do 40 000 złotych
 • Zadanie nr 4: publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze, w szczególności twórczości artystycznej i dyscyplin artystycznych, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących – od 5 000 do 40 000 złotych

Budżet programu wynosi 4 025 000,00 zł.

Wskazówki dla bibliotekarzy

Oto kilka istotnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku, by otrzymać pieniądze.

Co jest ważne dla Twojego projektu?
Według regulaminu programu ważne są:
– propagowanie literatury o wybitnych walorach artystycznych, także tej wpisującej się w konwencję kanonu literackiego, jednak nie mieszczącej się w realiach rynku komercyjnego
– najambitniejsze dzieła polskiej literatury najnowszej, jak również dzieła najciekawszych autorów literatury światowej wyznaczające nowe trendy, poszukujące nowych rozwiązań formalno-estetycznych i określające kierunki rozwoju współczesnej literatury
– publikacje mniej znanych pozycji zaliczanych do kanonu światowego, które nie funkcjonowały do tej pory w polskim obiegu czytelniczym
– publikacje skupione na pogłębionej refleksji nad zjawiskami współczesnej kultury w szczególności w obrębie dyscyplin artystycznych takich jak teatr, taniec czy sztuki wizualne współgrające z walorami literackimi
– wysoki poziom edytorski i redaktorski realizowanych publikacji
– zwiększenie dostępności publikacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii (np. udostępnianie publikacji w postaci e-booków oraz audiobooków)
– publikacje promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz wśród osób ze szczególnymi potrzebami.

Jakie są wymagania w związku z planowanymi zadaniami?
– obowiązek zamieszczenia we wniosku dwóch recenzji wydawniczych dotyczących planowanej publikacji
– dany wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego zadania, czyli jednej samodzielnej książki
– zapewnienie odpłatnej i/lub bezpłatnej dystrybucji publikacji. Przedmiotem zadania nie mogą być publikacje, które w trakcie lub po zakończeniu zadania będą zbywane wraz z pełnią praw wydawniczych na rzecz podmiotów trzecich w celu odpłatnej dystrybucji.

Jakie są preferowane zakresy zadań?
W zależności od zadania preferowane będą wydawane publikacje: niedostępne na rynku księgarskim, powieści prezentujące historię Polski, eseje, reportaże, biografie, literatura faktu, kroniki, pamiętniki, literatura dla dzieci i młodzieży, e-booki oraz audiobooki.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosków?
– znaczenie utworu dla rozwoju kultury literackiej
– znaczenie utworu dla refleksji historycznej w Polsce
– znaczenie utworu dla poszerzenia wiedzy na temat danej dziedziny twórczości
– wartość literacka utworu
– ukazanie tematyki związanej z twórczością artystyczną w bogatym kontekście kultury polskiej i światowej
– poziom edytorski i redaktorski książki
– odwołanie się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych
– uwzględnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
– pierwsze wydanie utworu autora w języku polskim lub dotyczy rzadko opisywanej dziedziny twórczości artystycznej
– wydanie publikacji stanowiącej debiut polskiego autora na rynku wydawniczym.

Jakie projekty bibliotek otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku?
Lista bibliotek, które otrzymały poprzednio dofinansowanie oraz lista z wynikami odwołań.

Gdzie uzyskać pomoc?
Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Instytutu Książki (kontakt tutaj). Jeśli masz inne pytania, wątpliwości lub szukasz pomocy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra)
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warunki

 • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2022 roku (wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2022 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych)
 • można złożyć 4 wnioski
 • wnioski trzeba składać on-line
 • wkład własny 20%
 • terminy realizacji zadań: zadania 1-roczne (01.01.2023 – 31.12.2023), zadania 2-letnie (01.01.2023 – 31.12.2024)

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie www.gov.pl/web/kultura

Źródło zdjęć: freepik.com