spot_img

3 wysokie dofinansowania dla bibliotek. Wnioski trzeba złożyć jeszcze w lutym

Poprawa dostępu do kultury i sztuki

 • Cel: Rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
 • Dofinansowanie: od 100 000 euro do 500 000 euro
 • Wkład własny: 15%
 • Termin złożenia wniosku: 14 lutego 2022
 • Szczegóły

BLISKO

 • Cel: włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa, nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek, podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych.
 • Dofinansowanie: od 100 000 zł do 140 000 złotych
 • Wkład własny: 10%
 • Termin złożenia wniosku: 16 lutego 2022
 • Szczegóły
 • Biblioteki, które otrzymały dofinansowanie w tym roku

Infrastruktura bibliotek


Źródło zdjęć: BMM