spot_img

BLISKO – trwa nabór w konkursie dotacyjnym dla bibliotek

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło drugi nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO. Na ten cel, w ramach Priorytetu 4. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, przeznaczono 5,5 mln złotych dla bibliotek.

BLISKO

Kluczowymi celami konkursu, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury, są:

 • włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa
 • nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną – przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku
 • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

Uprawnione podmioty

Wnioski mogą składać:

 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury
 • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne

dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców oraz pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

W trakcie oceny wniosków preferowane będą wnioski złożone przez ww. podmioty, których organizatorem jest odpowiednio: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, w szczególności oddalone od dużych ośrodków miejskich ponad 50 km.

Dofinansowanie

Dofinansowania są przyznawane od 100 000 zł do 140 000 zł. Budżet na 2022 rok wynosi 5 000 000 złotych.

Zobacz, jakie biblioteki otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku


Przedmiotem wniosków są przedsięwzięcia polegające na realizacji kompleksowych zadań obejmujących:

 • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców
 • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań oraz wymianę doświadczeń liderów lokalnych i innych beneficjentów w skali kraju
 • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie tworzących warunki dla rozwoju czytelnictwa wśród Polaków: w pierwszym roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, w drugim roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania: 1–3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych w ramach partnerstwo oraz 1–3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w pierwszym roku realizacji zadania.

Warunki

 • złożenie wniosku do 16 lutego 2022 roku
 • można złożyć jeden wniosek
 • wkład własny 10%
 • realizacja przedsięwzięcia od 28 marca 2022 roku do 15 listopada 2023 roku.

Szczegóły dostępne są na stronie nck.pl.

Więcej o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0


Źródło zdjęć: freepik.com