spot_img

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Wniosek Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Departament Mecenatu Państwa MKDNiS i Bibliotekę Narodową.


Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Warunki włączenia do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, informacje o sieci i jej zadaniach zostały zamieszczone w nowym serwisie jej poświęconym.

Zbiory Ossolineum liczą 2 mln jednostek. Znaczna ich część, w tym tzw. zbiory lwowskie, należy do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Biblioteka przechowuje między innymi cenne kolekcje biblioteczne i archiwalne: Eustachego Sapiehy, Branickich i Tarnowskich z Suchej, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Władysława Bartoszewskiego, Ryszarda Kuklińskiego, Tadeusza Żenczykowskiego, Stanisława Vincenza, Marii i Jerzego Kuncewiczów, Jerzego Grotowskiego, Tomasza Niewodniczańskiego oraz Tadeusza Różewicza.

W 2019 roku Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Biblioteka Narodowa podpisały również porozumienie o współpracy.


Źródło zdjęć: freepik.com