spot_img

Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych

Wraz z nowo ogłoszonym Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 będzie kontynuowana „Infrastruktura Bibliotek”. Priorytet 2. – którego operatorem jest Instytut Książki – umożliwi tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych przestrzeni dla bibliotek publicznych. To szansa na budowę, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem. Jakie zmiany zaszły w nim w porównaniu z poprzednią edycją?

Priorytet 2. Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych

O szczegółach można dowiedzieć się w rozmowie Instytutu Książki. Największe zmiany:

  • dużo większy budżet – 228 500 000 zł przeznaczone na dofinansowania (w porównaniu do 170 000 000 zł w edycji z lat 2016-2020)
  • podniesienie progu minimalnego i maksymalnego dofinansowania
  • wsparcie od 500 0000 zł do 2 250 000 zł
  • aplikować mogą instytucje kultury z gmin do 100 tys. mieszkańców
  • wprowadzenie premiowanych punktów dodatkowych m.in. za: prawo własności do nieruchomości; wkład własny większy od minimalnego; obiekty nowe, spełniające określone wymogi dotyczące energooszczędności.

Dzięki realizacji Priorytetu 2. biblioteki zyskają szanse na:

  • dostosowanie bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej
  • stworzenie warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych
  • zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

O modernizowanych bibliotekach będę informowała w cyklu „Nowe biblioteki”.

Źródło zdjeć: mat.pras./ fot. Stanisław Zajączkowski