spot_img

Likwidacja dwóch filii bibliotecznych w Sosnowcu

Opublikowano uchwały Rady Miejskiej Miasta Sosnowca w sprawie likwidacji filii nr 8 i filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu.

Z dniem 30 listopada 2020 roku zostaną zlikwidowane dwie filie biblioteczne – przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego 22a oraz przy ul. Zagórskiej 3. Powodem likwidacji jest racjonalizacja kosztów funkcjonowania biblioteki.

Użytkowany lokal filii nr 8 nie pozwala jej się rozwijać, w tym stworzyć czytelnikom wolnego dostępu do księgozbioru. Oprócz tych problemów odnotowano ok. 30% spadek liczby udostępnień w skali roku. Z kolei lokal filii nr 12 jest w złym stanie technicznym, zanotowano również spadek wypożyczeń o około 35% w skali jednego roku.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwał utrzymanie filii nr 8 to ok. 16 900 zł (rocznie 202 800 zł), natomiast filii 12 wynosi ok. 4636 zł (rocznie 55 632 zł).

Zdaniem organizatora likwidacja filii nr 8 nie spowoduje pogorszenia dostępu do usług bibliotecznych czytelników os. Rudana I, ponieważ Biblioteka Dziecięca – usytuowana przy tej samej ulicy – zostanie przekształcona w filię uniwersalną, w której zostanie udostępniona część księgozbioru zlikwidowanej placówki. W przypadku filii nr 12 decyzja organizatora „nie spowoduje pogorszenia sytuacji czytelniczej”, a księgozbiór trafi do biblioteki głównej.

Źródło zdjęć: MBP Sosnowiec, mat.pras.