spot_img

Biblioteka w Czarnym Borze: jesteśmy pełni optymizmu

Biblioteka+Centrum Kultury w Czarnym Borze 6 maja częściowo wznowiła pracę i już przyjmuje pierwszych czytelników.

– Czarnoborską bibliotekę otworzyliśmy 6 maja, punktualnie o godzinie 10:00 i o tej właśnie godzinie zawitali do nas pierwsi „zamaskowani” czytelnicy. W obecnej rzeczywistości otwarcie się na czytelników wymagało od nas oczywiście przygotowań. Zaopatrzyliśmy się w środki do dezynfekcji, rękawiczki, przyłbice, wyznaczyliśmy drogę wejścia, wyjścia i zalecanych odstępów oraz zamontowaliśmy osłony z pleksy. Według rekomendacji „zabroniliśmy” wolnego dostępu do zbiorów. Pomimo rygorów i wszystkich obostrzeń zarówno czytelnicy, jak również pracownicy bardzo pozytywnie odebrali możliwość otwarcia. Wszyscy czekaliśmy na ten moment, więc jesteśmy pełni optymizmu, że pomimo epidemii uda się nam w miarę normalnie realizować swoje cele i zadania – mówi Katarzyna Bernaś, dyrektor Biblioteka+Centrum Kultury w Czarnym Borze.

Ze względów sanitarno-epidemiologicznych biblioteka czynna jest wyłącznie w zakresie wypożyczania i zwrotów książek w godz. 10.00–17.30 (przerwy na dezynfekcje: 11.30–12.00, 13.30–14.00, 15.30–16.00) sobota – nieczynna.

Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej, wprowadzono nowe zasady:

  • Do biblioteki wchodzimy bezpośrednio z zewnątrz, drzwiami od strony ulicy.
  • W bibliotece może przebywać trzech czytelników, jeden przy stanowisku do wypożyczeń, dwoje oczekujących. Pozostali czytelnicy w tym czasie powinni pozostać na zewnątrz z zachowaniem zalecanego dystansu.
  • Czytelnicy są zobligowani do noszenia maseczek, rękawiczek jednorazowych lub użycia płynu dezynfekcyjnego, umieszczonego przy wejściu do biblioteki.
  • Wypożyczenia odbywają się bez wolnego dostępu do półek dla czytelników. Zbiory wybierają i podają czytelnikom wyłącznie bibliotekarze.
  • Ze względu na konieczność poddawania zwrotów kwarantannie i tym samym okresowym wyłączenia ich z obiegu czytelnik jednorazowo będzie mógł wypożyczyć maksymalnie 3 książki i 3 płyty.
  • Zamknięta do odwołania zostaje czytelnia (czasopisma), sala komputerowa i stanowiska komputerowe dla czytelników. Zawieszone zostają usługi ksero. Nie udostępnia się czytelnikom toalet.
  • Anulowane są wszystkie kary za przetrzymanie zbiorów. Termin ponownego ich naliczania zostanie określony w późniejszym czasie (po konsultacjach z bibliotekarzami).
Źródło zdjęć: mat.pras.