spot_img

Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu realizuje projekt Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju. Jego celem jest zwiększenie powszechnego dostępu do wysokiej jakości informacji sektora publicznego ze źródeł nauki pozostających w dyspozycji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także umożliwienie ich ponownego wykorzystania, poprzez poszerzenie otwartej naukowej bazy źródłowej o 28 tys. obiektów cyfrowych i 15 tys. nowych elektronicznych opisów bibliograficznych.

Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego

Wśród zdigitalizowanych zasobów znajdą się czasopisma regionalne i sprawozdania regionalnych instytucji, czasopisma, biuletyny i inne materiały emigracji polskiej, teksty dramatyczne wydane w USA, materiały dotyczące życia kulturalnego Polonii amerykańskiej na przełomie XIX-XX wieku, Pomeranica, Baltica, Prussica, Polonica sięgające XVI w., rękopisy, stare druki, mapy, grafiki, muzykalia, w tym pierwodruki Fryderyka Chopina z jego odręcznymi notatkami, zbiory fotografii artystycznej Wacława Górskiego, sprawozdania towarzystw naukowych i gimnazjów regionu, vilniana, dokumenty z Pracowni „Pamięć Bydgoszczan”, dokumenty z kolekcji rodziny Poznańskich, archiwum rodzinne Josefa Trajtlera, programy gimnazjalne z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, a także prace naukowe Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kolekcja Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich i obiekty z Muzeum Oświaty w Bydgoszczy.

Ucyfrowione zostanie również 11 srebrnych opraw książkowych ze Srebrnej Biblioteki księcia Albrechta Hohenzollerna i jego drugiej żony Anny Marii, które powstały w okresie 1545-1562.

Projekt, o wartości 4 599 042 zł, ma się zakończyć w kwietniu 2021 roku.

Czytaj i przeglądaj wszystkie zdigitalizowane obiekty

Najciekawsze obiekty do zobaczenia w galerii na stronie internetowej biblioteki

Średniowieczny kodeks rękopiśmienny

12-13 grudnia 2019 odbędzie się konferencja Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych. W ramach bloku V konferencji: Kodeks rękopiśmienny jako obiekt cyfrowy, zaprezentowana będzie kolekcja rękopisów średniowiecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, która zostanie udostępniona w ramach projektu w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Program i zaproszenie

Źródło zdjęć: Compendium architecturae militaris