spot_img

Zapisy Terroru – portal o historii i zbiór świadectw

„Zapisy Terroru” to jeden z największych zbiorów świadectw ludności cywilnej okupowanej Europy. Zachęcam bibliotekarzy do polecenia czytelnikom portalu zapisyterroru.pl oraz do wykorzystania tego źródła w przygotowaniu lekcji bibliotecznej o Powstaniu Warszawskim.

Portal Zapisy Terroru

„Zapisy Terroru” to przedsięwzięcie z pogranicza badań naukowych, popularyzacji historii i szeroko rozumianej kultury pamięci, realizowane przez Instytut Pileckiego. Budujemy największy zbiór świadectw ludności cywilnej okupowanej Europy, dostępny online. Ważnym aspektem projektu jest tłumaczenie dokumentów na język angielski, by ułatwić dostęp do nich badaczom spoza Polski. Stale rozbudowywana baza, licząca obecnie ponad 5700 świadectw (z których już ponad 3500 przetłumaczono na język angielski), zawiera prawie 1000 relacji dotyczących Powstania Warszawskiego.

 

W stworzonej na potrzeby projektu internetowej bazie świadectw publikowane są relacje obywateli polskich, którzy podczas II wojny światowej doświadczyli cierpienia ze strony dwóch totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego. W tych świadectwach kryją się osobiste doświadczenia tysięcy Polaków – ofiar zbrodni totalitarnych, ich rodzin i bliskich.

W przypadku tematów związanych z Powstaniem Warszawskim udostępniono 19 artykułów, opisujących m.in. przebieg Powstania w poszczególnych dzielnicach, niemieckie zbrodnie i działania mające na celu ich zatuszowanie, grabież i niszczenie dóbr kultury, losy ludności opuszczającej miasto, ekshumacje i pochówki. Teksty uzupełnione są o bibliografię opisywanych zagadnień.

Zapisy Terroru – portal o historii i zbiór świadectw ludności

Instytut Pileckiego

To instytucja badawcza, która została powołana, aby prowadzić międzynarodowe badania nad historią XX wieku, a także tworzyć archiwum cyfrowe gromadzące dokumenty z Polski i archiwów zagranicznych. Instytut służy upamiętnianiu, dokumentowaniu i badaniu historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich. To miejsce stworzone na potrzeby interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami XX-wiecznych totalitaryzmów.

Źródło: mat.pras.