spot_img

EKOLAB w bibliotece – szkolenia dla bibliotekarzy

Dbałość o środowisko naturalne, dbałość o zdrowy tryb życia, świadomość ochrony zasobów i kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska to motyw przewodni tegorocznego projektu szkoleniowego Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Lustro Biblioteki objęło cykl szkoleń swoim patronatem.

EKOLAB w bibliotece

– Chcemy pokazać proste, a zarazem kreatywne pomysły na działania z książką skierowane do różnych grup użytkowników oraz poszerzyć kluczowe kompetencje interpersonalne i cyfrowe bibliotekarzy. Szkolenia wskażą im kolejny obszar działania, który wpisuje się w globalne trendy (dbałość o środowisko) i który można realizować angażując lokalne społeczności i organizacje, wykorzystując „odpady” do tworzenia książek, budząc świadomość i wrażliwość na zasoby naturalne wokół nas i piękno przyrody – mówi Beata Jasiak, koordynator projektu.

EKOLAB w bibliotece – szkolenia dla bibliotekarzy

Projekt opiera się na organizacji 8 szkoleń i jednej konferencji podsumowującej działanie, w tym:

  • Kreatywna ekologia. Przestrzenna książka – twórcze narzędzie do zajęć rodzinnych w bibliotece;
  • Zdrowa atmosfera. Jak skutecznie komunikować się z młodym odbiorcą w bibliotece;
  • Chroń lasy! – czytaj e-booki legalnie i pracuj w chmurze;
  • Daj książce inne życie. Książkowy ekodesign dla wszystkich;
  • Eko książka sensoryczna. Warsztat tworzenia i wykorzystania książki sensorycznej w pracy z dziećmi;
  • Ekostudio w bibliotece. Video-scribing – interaktywne narzędzie w pracy z młodym użytkownikiem;
  • Natura w szkle zamknięta, czyli pomysł na edukację prośrodowiskową dla dorosłych;
  • Eko styl życia, czyli jak radzić sobie w stresujących sytuacjach zawodowych.

Ratujmy Ziemię – pomysły na warsztaty proekologiczne

Zadanie w ramach programu „Partnerstwo dla książki zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego”.

Zapraszamy do udziału bibliotekarzy pracujących w dolnośląskich bibliotekach publicznych.

Więcej informacji o projekcie, harmonogramie i zasadach rejestracji na stronie: wbp.wroc.pl

Źródło zdjęć: pixabay.com – pasja1000, mat.pras.