spot_img

Digitalizacja w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku

W 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku przystąpiła do realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0”. Jego cele to: digitalizacja zbiorów, rozbudowa systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów oraz udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka publiczna we Włocławku posiada w swoich zasobach około 500 tytułów czasopism archiwalnych. Najstarsze z nich to: „Tygodnik Ilustrowany” z 1884 r., „Tydzień Polski” z 1907 r. czy „Lot Polski” z 1928 roku. Jeżeli chodzi o najstarsze periodyki regionalne to w magazynach placówki znajdują się „Wiadomości Włocławskie” z 1945 r. i „Gazeta Kujawska” z 1947 r.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku jest także bogaty zbiór literatury regionalnej oraz dokumentów życia społecznego (gromadzonych od 1976 roku), które w przyszłości również będą podlegały procesowi cyfryzacji. W pierwszej kolejności będą digitalizowane pozycje najstarsze i najcenniejsze, aby uchronić je przed zniszczeniem i nadmierną eksploatacją, a także udostępnić je drogą on-line mieszkańcom miasta i regionu.

Realizacja projektu „Kultura w zasięgu 2.0” w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku odbywa się na podstawie umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2018 roku została wyposażona w sprzęt pracownia digitalizacji oraz przeszkolono zespół pracowników z zakresu prawa autorskiego i standardów technik digitalizacji.

W 2019 roku wyposażenie pracowni zostanie uzupełnione o repozytorium zbiorów cyfrowych, do którego będą przesyłane przekształcone cyfrowo materiały biblioteczne. Wyposażenie pracowni na chwilę obecną to: skaner dziełowy formatu A1 IMAGO A1+, skaner model IMAGO A2+, które służą do digitalizacji książek i czasopism, czytnik skaner do mikrofilmów Scan Pro 2200+, lustrzanka cyfrowa NIKON z trzema obiektywami i statywem, laptop Dell, oprogramowanie graficzne klasy Adobe CC oraz serwer z oprogramowaniem.

Digitalizacja w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku

Środki finansowe przeznaczone na wyposażenie pracowni digitalizacji pochodzą (w 85 procentach) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, a także od Gminy Miasto Włocławek (15 procent).

Źródło zdjęć i tekst: mat.pras.