spot_img

Kultura cyfrowa – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Kultura cyfrowa” na rok 2024. Wnioski można składać do 30 listopada 2023 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Kultura cyfrowa

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

  • Zadanie nr 1: udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – od 40 000 do 400 000 złotych
  • Zadanie nr 2: zadanie interdyscyplinarne obejmujące digitalizację wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac konserwatorskich, opracowanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kulturowego – od 40 000 do 400 000 złotych.

Budżet programu wynosi 6 000 000 zł.

Wskazówki dla bibliotekarzy

W serwisie „Dofinansowania dla bibliotek” znajdziesz przykłady zrealizowanych projektów, informacje przydatne do pisania wniosku, najważniejsze dane, sposób oceny wniosków, koszty kwalifikowane i inne pomocne wskazówki.

Warunki

  • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2023 roku
  • można złożyć 1 wniosek
  • złożenie wniosku on-line
  • wkład własny 20%

Regulamin jest dostępny na stronie www.gov.pl/web/kultura

Źródło zdjęć: freepik.com