spot_img

Na dobry początek – trwa nabór wniosków w konkursie grantowym

Do 14 lipca br. biblioteki są uprawnione do składania wniosków w konkursie grantowym „Na dobry początek”. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji. Na realizację zadań z tym związanych można uzyskać dofinansowanie w kwocie do 15 tys. zł.

Źródła dofinansowań dla bibliotek

Na dobry początek

Fundacja BGK kontynuując swój konkurs grantowy chce w ten sposób wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspierać dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Celem konkursu grantowego jest realizacja zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, które będą wykorzystywać nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W ramach zadań można wybrać jedną ze ścieżek:

I ścieżka

 • dotyczy dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 3-9 lat,
 • wprowadzenie nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju.

II ścieżka

 • obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat,
 • umożliwienie dostępu do edukacji.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie? – porady dla bibliotekarzy od bibliotekarzy

Dofinansowanie

Fundacja wybierze 30 projektów, które otrzymają dofinansowanie w kwocie do 15 tys. zł. Otrzymane środki można przeznaczyć na:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
 • porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub z opiekunem dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.

Uprawnione podmioty

Udział w konkursie mogą brać biblioteki publiczne, ale także fundacje, stowarzyszenia, domy kultury. Adresatem działań konkursowych są dzieci w wieku od 2 do 9 lat i ich rodziny, mieszkające w gminach do 20 tys. mieszkańców.

Warunki

 • złożenie wniosku do 14.07.2019 r.
 • można zgłosić tylko 1 wniosek
 • organizacja zajęć dla dzieci w wieku 2-9 lat
 • wyniki zostaną ogłoszone 19.09.2019 r.
 • realizacja warsztatów od stycznia do czerwca 2019 r.
 • organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego
 • spełnienie warunków regulaminu

Szczegóły i możliwość aplikacji fundacja.bgk.pl

Źródło zdjęć: pixabay.com – Delphina_Angua