spot_img

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – trwa nabór do programu

Wyposaż swoją bibliotekę w nowoczesny sprzęt komputerowy dzięki programowi „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. Instytut Książki ogłosił nabór wniosków w terminie do 31 lipca 2019 roku.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Wyłączeni z dofinansowania są wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2016 i w 2017 roku oraz w ramach Priorytetu 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Źródła dofinansowań dla bibliotek

Dofinansowanie

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 tys. zł.

Minimalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł, a maksymalna – 30 tys. zł.

Dofinansowanie może być wydatkowane m.in. na zakup: komputerów stacjonarnych i przenośnych, jednostek zasilających, jednostek wejścia/wyjścia/wielofunkcyjnych, robotów edukacyjnych, systemów wizualizacji wielkoekranowej, tablic i monitorów interaktywnych, oprogramowania.

Warunki

  • złożenie wniosku do 31 lipca 2019 roku,
  • można złożyć tylko jeden wniosek,
  • zapewnienie wkładu własnego 15%.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej instytutksiazki.pl

Jak napisać wniosek o dofinansowanie? – porady dla bibliotekarzy od bibliotekarzy

Źródło zdjęć: unsplash.com -Kari Shea