spot_img

Stan czytelnictwa w Polsce 2018 – raport Biblioteki Narodowej

Główne wskaźniki czytelnictwa pozostają bez zmian – podaje Biblioteka Narodowa. Dziś opublikowano wstępne wyniki stanu czytelnictwa w Polsce. W 2018 roku czytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało 37% Polaków.

Stan czytelnictwa w Polsce 2018

W 2018 roku czytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało 37% respondentów. Różnica jednego punktu procentowego w porównaniu z poprzednim rokiem mieści się w marginesie błędu pomiaru, który dla próby o liczebności 2 tys. obserwacji wynosi 2%.

Podstawowe wskaźniki czytelnictwa są stabilne

W dłuższej perspektywie czasowej widać, że deklaracje czytania książek (co najmniej jednej i co najmniej siedmiu w ciągu roku) wyraźnie spadły w latach 2004-2008. To, że zainteresowanie czytaniem książek nie rośnie, ma zapewne wiele przyczyn; należą do nich m.in. style życia i sposoby spędzania czasu wolnego, popularyzacja rozrywki cyfrowej, niewielkie przełożenie czytania książek w dorosłym życiu na powodzenie na rynku pracy, a także fakt, że za sprawą przemian w dziedzinie technologii komunikacji książki nie są dziś jedynym źródłem wiedzy i informacji.

Znajduje to swoje odbicie w zmianie postaw względem czytania książek. W młodszych grupach wiekowych znajdziemy mniejszy odsetek osób deklarujących, że bardzo lubią czytanie książek – zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, które w starszych grupach wieku wyraźnie przewyższają mężczyzn pod tym względem. Nie zmienia to faktu, że właśnie wśród młodszych osób jest najwięcej czytelników książek, do tego czytających z większą intensywnością. Można przypuszczać, że po ustaniu obowiązku szkolnego czytać książki będą ci, którzy nauczyli się to lubić.

Pobierz i przeczytaj raport Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. Wstępne wyniki

Stan czytelnictwa 2017

38% Polaków czyta książki – stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku