spot_img

Pola widzenia książki – finał projektu

– 15 listopada Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej zaprasza na specjalną konferencję realizowaną w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja”. Wydarzenie jest skierowane do bibliotekarzy, ale również edukatorów, animatorów, artystów i nauczycieli. Ma na celu sieciowanie środowisk twórczych wokół przestrzeni bibliotek. Lustro Biblioteki objęło projekt swoim patronatem.

By zebrać doświadczenia osób zaangażowanych w przedsięwzięcie „Pola widzenia książki – kontynuacja” i upowszechnić jego rezultaty oraz dobre praktyki, Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej zaprasza przedstawicieli instytucji współpracujących przy projekcie na konferencję.

Pola Widzenia Książki

Projekt „Pola widzenia książki – kontynuacja” w zakresie działań animujących czytelnictwo na Śląsku jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2017 r. Stanowi rozszerzenie platformy kształtowania kompetencji odbiorców kultury w oparciu o literaturę. To szereg warsztatów, akcji artystycznych, pokazów multimedialnych, koncertu i wystawy oraz spotkań wspólnych dla specjalistów i szerokiej publiczności.

Projekt nastawiony jest na zwiększenie zakresu propozycji biblioteki oraz dostosowanie jej do potrzeb współczesnego czytelnika, zwłaszcza najmłodszego lub z utrudnionym dostępem do kultury. Celem projektu jest tworzenie biblioteki otwartej, wpisującej się w dynamicznie rozwijające się inicjatywy w przestrzeni lokalnej.

Konferencja podsumowująca ma na celu zebranie doświadczeń osób zaangażowanych w przedsięwzięcie „Pola widzenia książki – kontynuacja” i upowszechnienie jego rezultatów oraz dobrych praktyk szerszemu gronu odbiorców.

W programie

Pierwsza część spotkania finałowego to dwustronne prezentacje goście – gospodarze, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki lokalnych działań. Chcemy pokazać wszystkie aspekty działalności bibliotek w małych i dużych miastach. Tematem prezentacji będą osiągnięcia instytucji na polu promocji czytelnictwa, działań edukacyjnych i akcji z lokalną społecznością, a także przedstawienie efektów projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja”.

Prelegentami będą zarówno goście (reprezentujący instytucje spoza Katowic, a współpracujące przy projekcie), jak i gospodarze (DOBŚ wraz z placówkami partnerskimi). Kolejny punkt spotkania to wykłady mistrzowskie Anny Machwic i Zofii Oslislo-Piekarskiej. Pierwsza z prelegentek podejmie temat tworzenia książek dla dzieci, przedstawi prace pokonkursowe projektu „Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci”. Drugie wystąpienie dotyczyć będzie dizajnu przestrzeni i narzędzi komunikacji bibliotek – od funkcjonalnego i przyjaznego pomieszczenia aż po klarowną i nowoczesną stronę internetową.

Trzecim wydarzeniem w ramach spotkania finałowego będzie multimedialny pokaz Ksawerego Kaliskiego. To jednorazowy artystyczny eksperyment, łączący muzykę z obrazem i słowem. Jego celem jest zwrócenie uwagi na różnorodność współczesnych form przekazu tak artystycznego, jak informacyjnego. W ramach spotkania zostaną też otwarte wystawa grupy Brzuch „Galaktyka Utyka!” i wystawa finałowa projektu „Zobacz książkę”. Na zakończenie zapraszamy na wycieczkę miejską prowadzoną przez Ryszarda Nakoniecznego.

Konferencja jest skierowana nie tylko do bibliotekarzy, ale również do edukatorów, animatorów, artystów i nauczycieli. Jej celem jest skupienie środowisk twórczych wokół przestrzeni bibliotek. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wstęp wolny, rezerwacja miejsc: domoswiatowy@bs.katowice.pl, tel. 32 255 43 21

Listopadowe wydarzenia biblioteczne

Źródło zdjęć: mat.pras.