spot_img

OBRAZ/słowo/Biblioteka – patronat Lustra Biblioteki

Nowe trendy w literaturze obrazkowej i powieściach graficznych to tematy listopadowego szkolenia specjalistycznego dla bibliotekarzy. Konferencja „OBRAZ/słowo/Biblioteka” odbędzie się w Katowicach. Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem.

OBRAZ/słowo/Biblioteka

W dniach 15-16 listopada 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach organizuje dwudniową konferencję szkoleniową OBRAZ/słowo/Biblioteka dla bibliotekarzy z regionu śląskiego. Udział w wydarzeniu stanowi okazję do odnalezienia w książce obrazkowej i komiksie cech pozwalających na efektywne wykorzystanie ich w działaniach proczytelniczych.

Szkolenie specjalistyczne

Dwa dni intensywnego szkolenia specjalistycznego poszerzą znacznie kompetencje bibliotekarzy. Organizatorzy proponują bibliotekarzom spotkania z autorytetami, praktykami, ludźmi, którzy o książkach obrazkowych (pierwszy dzień) i komiksach (drugi dzień) wiedzą praktycznie wszystko.

Celem pierwszego dnia konferencji jest uaktualnienie wiedzy uczestników w zakresie książki obrazkowej i jej wykorzystania w praktyce pracy bibliotekarza. W drugim dniu konferencji uwagę bibliotekarzy zwrócona ma być na powieści graficzne – komiksy. Zaproszeni eksperci nie tylko przedstawią komiks z punktu widzenia jego składowych (literatura i plastyka), ale wytłumaczą również czym komiks był, jest i staje się, oraz w jaki sposób bibliotekarze mogą wykorzystać tę wiedzę w swojej codziennej pracy.

Komiksy cieszą się od kilku lat rosnącą popularnością, wciąż jednak stanowią niewielki procent propozycji oferowanych przez biblioteki. Z tego powodu tak istotne jest dostrzeżenie przez bibliotekarzy drzemiącego w nich potencjału. Część konferencji poświęcona komiksom ma za cel ukazanie w jaki sposób można wykorzystać je podczas zajęć, przedstawienie ciekawych pomysłów animowania czytelnictwa za ich pomocą czy po prostu zasugerowanie, które dobre tytuły powinny znaleźć się na regałach, aby przyczynić się do przyciągnięcia i zatrzymania w bibliotekach młodych użytkowników.

OBRAZ/słowo/Biblioteka

Kultura obrazkowa

Aktualne trendy pokazują jak istotna jest kultura obrazkowa w życiu młodego pokolenia, a rolą biblioteki jest zaprezentowanie i udostępnianie jej w przystępny i atrakcyjny sposób, zachowując przy tym cenne wartości. Szerząca się kultura wizualna wymaga szczególnej dbałości o jej poziom estetyczny, dlatego tak znacząca jest możliwość spotkania się i dyskusji w środowisku bibliotekarskim na temat książki obrazkowej.

Uczestnictwo bibliotekarzy w wykładach, panelach dyskusyjnych i aktywny udział w warsztatach zagwarantują uzyskanie wiedzy o omawianym typie literatury oraz pomogą opracować własne metody pracy z czytelnikiem, prowadzone w oparciu o książki obrazkowe i komiksy.

Szkolenie przeznaczone jest dla czynnych zawodowo bibliotekarzy bez względu na ich staż pracy. Warto, aby skorzystały z niego zarówno osoby rozpoczynające swoją pracę w bibliotece, jak i te, które mając wieloletnie doświadczenie w promocji czytelnictwa i pracy z czytelnikiem, chcą odświeżyć swoje umiejętności oraz wiedzę o nowych trendach w literaturze obrazkowej i powieściach graficznych.

5 komiksowych inspiracji

Konferencja odbędzie się w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” Filia „Dąb” i Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Krzyżowa 1, w dniach 15-16 listopada 2018 r., w godzinach od 10.00 do 17.00.

Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej MBP w Katowicach.

Źródło zdjeć: mat.pras, pixabay.com –