spot_img

Infrastruktura bibliotek 2016–2020 – wyniki naboru

Instytut Książki, operator priorytetu 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, poinformował o rozstrzygnięciu IV naboru wniosków do „Infrastruktury bibliotek 2016–2020”. Dofinansowanie przyznano 30 bibliotekom. Już wkrótce zmienią się one nie do poznania.

Infrastruktura bibliotek 2016–2020

Celami priorytetu są wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze przez integrację lokalnej społeczności dzięki stworzeniu centrum dostępu do wiedzy i kultury. Opiera się on na dofinansowaniu działań związanych z remontem, przebudową, rozbudową, budową oraz wyposażeniem bibliotek, a więc ze stworzeniem funkcjonalnych warunków lokalowych podnoszących standard bibliotecznej infrastruktury.

Odmień bibliotekę z programem Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Nabór wniosków rozstrzygnięty

Jak podaje Instytut Książki: W ramach IV naboru wpłynęło 218 wniosków, w tym 208 poprawnych formalnie na łączną kwotę dotacji 201 966 022,00 zł, 5 błędnych formalnie oraz 5 wniosków wycofanych przez Wnioskodawców w trakcie oceny formalnej. Wnioski poprawne formalnie zostały uszeregowane w kolejności wynikającej z punktacji uzyskanej w ocenie merytorycznej. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 30 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej. Przyznano dofinasowania w łącznej kwocie 29 602 352,00 zł na lata 2019-2020.

Na liście bibliotek, które otrzymały największą dotację, bo w granicach 2 mln zł, znalazły się:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi
  • Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Dunajcu
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie.

Gratulacje dla wszystkich bibliotek, które już wkrótce rozpoczną swoją przygodę z modernizacją, remontami i aranżowaniem przestrzeni. O nowo otwartych bibliotekach będę informować w specjalnym cyklu w Lustrze Biblioteki. Jutro zapraszam na nowe wydanie „Nowe biblioteki – tętniące życiem”.

Nowe biblioteki – na poziomie