spot_img

Stan czytelnictwa w Polsce 2017 – pełen raport do pobrania

Biblioteka Narodowa udostępniła pełen raport o stanie czytelnictwa Polaków. To kompleksowa publikacja o tym, jakie są praktyki lekturowe, profile czytelników oraz preferencje wyboru książek.

Pełen raport

Raport jest dostępny w formie PDF na stronie internetowej Biblioteki Narodowej. Z badań wynika, że jedną książkę w ciągu roku przeczytało 38% Polaków. Na tle badań z lat poprzednich wywnioskować można, że poziom (nie)czytania ustabilizował się.

Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku

O raporcie słów kilka

Materiał został podzielony na dwie części: badanie ogólnopolskie (3185 respondentów) oraz badanie zrealizowane wśród polonistów (323 nauczycieli polonistów uczących w szkołach ponadgimnazjalnych). W raporcie opisano m.in.: wybrane zjawiska dotyczące czytelnictwa, wybory lekturowe Polaków, praktyki czytelnicze polonistek i nauczycieli wraz z prezentacja próby i metod badawczych. 

Warto również zwrócić uwagę na socjalizację czytelniczą, która kształtuje postawy i nauki wobec czytania, jak np. udział w klubie czytelniczym czy praktyki czytelnicze wyniesienie z domu. Kolejnym zagadnieniem poruszanym w publikacji jest społeczny obieg książki, który wyjaśnia w jaki sposób Polacy dzielą się opiniami o tekście, jaki jest udział mediów w promowaniu literatury, ale także jaką rolę pełnią instytucje kultury. 

Interesujące są tez zagadnienia skupione wokół literatury wysokoartystycznej oraz kanonu spontanicznych wyborów utworów literackich. 

W podstawowych wskaźnikach omówiono także źródła czytanych książek. Jako pierwsze wskazywane przez respondentów to zakup (34%). Później uplasowały się lektury pożyczane od znajomych (27%), książki otrzymywane w prezencie (23%), książki znajdujące się w domowym księgozbiorze (22%). Wysoką pozycje zajęły tez biblioteki publiczne wskazane jako źródło przez 16% ankietowanych.

Podstawowe dane z raportu zostały zaprezentowane już w marcu. 

38% Polaków czyta książki – stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku