spot_img

Brygada – krój pisma dla Niepodległej

Odkrycie w 2016 roku matryc drukarskich podpisanych „Brygada” wzbudziło dużą sensację. Wiadomość o tym wydarzeniu budzącym zainteresowanie wzmocniła informacja, że zostały one stworzone na 10-lecie istnienia wolnej II Rzeczpospolitej. Teraz nowy font został udostępniony jako dar dla wszystkich użytkowników komputerów.

Niepodległa „Brygadą” pisana

O historii odnalezienia fontu pisze biuro programu „Niepodległa”:

Dwa lata temu, gdy w Muzeum Książki Artystycznej porządkowano zbiory matryc z Odlewni Czcionek w Warszawie, Janusz Tryzno natrafił na duży, starannie zapakowany zespół podpisany „Brygada”. Zbiór był drukarsko kompletny, zawierał trzy podstawowe odmiany, czyli antykwę, półgrubą i kursywę w dziewięciu stopniach: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36 punktów Didota. Okazało się jednak, że ta czcionka nie była dotąd znana fachowcom.

Potem przeprowadzono szereg ekspertyz dzięki którym udało się ustalić, że „Brygada” pochodzi z okresu II Rzeczypospolitej. Powstała najprawdopodobniej około 1928 roku, na 10-lecie Niepodległości Polski, w Odlewni Idźkowski i S-ka. To był jeden z ważniejszych momentów w historii naszego kraju:

Jej stworzenie miało wymiar patriotyczny, bowiem po scaleniu ziem polskich z trzech zaborów, gdzie posługiwano się dotąd cyrylicą, gotykiem i innymi pismami, potrzebne były polskie czcionki z znakami diakrytycznymi – podkreśla Biuro programu niedpodległa.pl

Brygada dla wszystkich

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości udostępniono font „Brygada” dla wszystkich. Stało się to możliwe poprzez prace nad cyfrowym krojem pisma. Zadania tego podjęli się Mateusz Machalski, Borys Kosmynka i Przemysław Hoffer.

Poszczególne metalowe formy zostały pojedynczo sfotografowane z pomocą specjalnego mikroskopu i aparatu fotograficznego. Następnie do pracy przystąpili graficy. Znając historię drukarstwa i technik sprzed wieku analizowali i odwzorowywali wyjściowy rysunek liter. (…)Dalsze porównania znaków w formie cyfrowej umożliwiły wprowadzenie detali, jak lekkie zagięcie górnych szeryfów, definiujących końcowy charakter kroju.

Łącznie 120 matryc dla każdej fizycznej odmiany fontu (jest ich 6, każda odmiana posiada ponad 600 glifów). Dochodzą do tego znaki polskie, znaki diakrytyczne, znaki interpunkcyjne, zestaw cyfr.

„Brygadę” można pobrać ze strony niepodlegla.pl

i wykorzystać podczas uroczystości, projektowania materiałów graficznych czy też np. druków okolicznościowych. Font dostępny jest do pobrania na zasadach otwartej licencji.

Źródło zdjęć: niepodlegla.pl