spot_img

Historia kina światowego na XX-wiecznych drukach ulotnych w bibliotece cyfrowej UŁ

Druki promujące filmy, bogata kolekcja plakatów filmowych i książek to efekt projektu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Na 1200 ulotkach znajdziemy ciekawostki o światowym kinie XX w., a to nie wszystko.

Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Historia kina światowego na XX-wiecznych drukach ulotnych – taką nazwę nosi projekt zrealizowany przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej UŁ.

Wśród obiektów cyfrowych znajdziemy m.in: 1200 ulotek wydanych w latach 1920-1980 oraz 2000 plakatów filmowych z pełnym opisem. Materiały te stanowią bazę do badań i mogą przydać się naukowcom do opracowania prac dotyczących filmoznawstwa, badań biograficznych.

Historia kina światowego

Pracownicy BUŁ-y podkreślają, że jest to przedsięwzięcie pionierskie, nie mającym precedensu w żadnych zbiorach bibliotecznych w Polsce.

Plakaty filmowe razem z drukami reklamowymi filmów, tworzą jedyną w Polsce tak zasobną i komplementarną bazę tego typu materiałów. Szerokie udostępnienie takiej bazy czytelnikom, stanowi dla nich znakomite i wyjątkowe w skali kraju źródło wiedzy. Jest to także wyjątkowa praca pod względem opracowania bibliograficznego, ponieważ dopiero w ostatnich latach opracowany został wzór normy dla dokumentów życia społecznego [źródło].

Informacje zawarte w dokumentach to kopalnia wiedzy o filmie, kinie, koncernach branży filmowej ukazująca światowy dorobek kinematografii. To nie tylko reklamy filmów i ich zapowiedzi, ale informacje o produkcjach polskich i zagranicznych, reżyserach, aktorach, zarys fabuł filmowych oraz kadry filmowe.

Historia kina światowego

Zapraszam do odkrywania kolekcji w Bibliotece cyfrowej UŁ (link bezpośredni).

Niestety ze względu na ochronę praw autorskich udostępnione obiekty cyfrowe mogą zostać użyte do celów naukowych lub poznawczych po wysłaniu prośby (jako zalogowany użytkownik) o dostęp do administratora biblioteki z podaniem powodu.

Źródło zdjęć: lib.uni.lodz.pl, bcul.lib.uni.lodz.pl