spot_img

Patrimonium – dziedzictwo dla wszystkich

Patrimonium, czyli największy polski projekt digitalizacyjny dziedzictwa narodowego został zaprezentowany w piątek podczas konferencji w Pałacu Rzeczypospolitej. W jego ramach w Polonie zostanie udostępnionych ponad milion zbiorów bibliotecznych gromadzonych w dwóch najważniejszych bibliotekach w kraju Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej.

Patrimonium

Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” zakłada udostępnienie ponad miliona obiektów cyfrowych. Będą to zbiory, które ze względu na dużą wartość i znaczenie dla polskiej kultury i dziedzictwa kulturowego należą do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

W wyniku realizacji do stycznia 2020 roku w Cyfrowej Bibliotece Narodowej zostanie udostępnionych 40 milionów skanów wysokiej jakości. Wykonawcą projektu są Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska, które otrzymały dofinansowanie w wysokości 99,9 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz budżetu państwa. Ponad 83 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konferencja inaugurująca

Biblioteka Narodowa 14 lipca br. zorganizowała konferencję otwierającą projekt „Patrimonium”. W odnowionych murach Pałacu Rzeczypospolitej uczestnicy mogli podziwiać pokaz zabytków piśmiennictwa polskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Wśród nich znalazły się 3 rękopisy: „Bogurodzica” z ok. 1456 r. „Krystus z martwych wstał jest” z 1414 r. oraz „Radości wam powiedam” z 1444 r.

patrimonium patrimonium

W głównej części konferencji dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej zaznaczył, że „Patrimonium” to „największy projekt bibliotekarstwa w historii” oraz zaprezentował najważniejsze założenia i główne cele projektu łączącego Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Jagiellońską.

patrimonium

O digitalizacji zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w projekcie „Patrimonium” opowiedział prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk. W swoim wystąpieniu dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej podkreślił, że największe autografy najważniejszych twórców trafią do biblioteki cyfrowej Polona i będą one dostępne dla wszystkich.

patrimonium

Po uroczystym zainaugurowaniu projektu dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska wygłosiła referat na temat Bogurodzicy pt. „Matka, Karmicielka, Zbawczyni – słowo o obrazach Bogurodzicy”.

Wydarzeniu towarzyszył koncert Carmen patrium. Zgromadzeni wysłuchali najstarszych polskich pieśni średniowiecznych w wykonaniu zespołu Monodia Polska pod kierownictwem Adama Struga.