spot_img

Wyniki badań czytelnictwa za rok 2015 – pełny raport

Biblioteka Narodowa opublikowała pełny raport badań czytelnictwa za rok 2015. Podobne badania na próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej prowadzone były co dwa lata od 1992 r., a od 2014 r. – corocznie.

W treści raportu przeczytamy o:

1. poziomie czytelnictwa książek w Polsce i nie tylko – trendy długofalowe

2. biegunach czytelniczego zaangażowania

3. socjalizacji czytelniczej

4. źródłach książek i rekomendacjach lekturowych: biblioteki, księgozbiory, zakupy

5. korzystaniu z internetu i internetowych praktykach czytelniczych

6. Co czytaliśmy w 2015 roku?

7. między wronami – czytanie i więzi społeczne