spot_img

Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie

Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie to katalog (baza danych), zawierający informacje o publikacjach, dotyczących komiksu: artykułach, recenzjach, pracach naukowych, książkach, czasopismach itd., zarówno polskojęzycznych, jak i zagranicznych. Zarejestrowani użytkownicy mogą dopisywać komentarze i linki. W chwili obecnej Bibliografia zawiera 4572 publikacje.
Podstawowym celem bazy danych jest skatalogowanie publikacji dostępnych drukiem, ale są w niej dostępne również publikacje internetowe (z linkami do ich pełnej treści). Baza danych obejmuje okres od „pradziejów” komiksowej publicystyki w Polsce, czyli lat pięćdziesiątych, po współczesność i nie ogranicza się do źródeł polskojęzycznych.

Bibliografia zawiera szereg informacji o każdej publikacji i umożliwia przeszukiwanie katalogu według szczegółowych kryteriów.

Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie już w tej chwili zawiera dużo informacji, ale w przyszłości będzie rozbudowywana i na bieżąco aktualizowana. Jesteśmy też w kontakcie z komiksowymi badaczami, publicystami i redaktorami w celu zdobycia pozwolenia na publikację w ramach naszej strony internetowej starszych, niedostępnych już artykułów. Mamy nadzieję, że stopniowo uda się nam zgromadzić w ramach naszego systemu jak największą ich ilość, co wzbogaci jej wymiar archiwalny.