spot_img

Pracownicy bibliotek

Tutaj dowiesz się:

 • kto może być bibliotekarzem
 • jakie kwalifikacje są potrzebne
 • gdzie może kształcić się bibliotekarz (materiał w opracowaniu)
 • ilu pracowników jest zatrudnionych w bibliotekach
 • gdzie poszukiwani są bibliotekarze
 • jakie wynagrodzenie, dodatki i nagrody przysługują bibliotekarzom.

PRACOWNICY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W LICZBACH

 • Pracownicy działalności podstawowej na stanowiskach bibliotekarskich: 15 531
  • w tym z wykształceniem bibliotekarskim wyższym: 7586
  • w tym z wykształceniem bibliotekarskim średnim: 3282
 • w tym pełnozatrudnieni: 12 328
  • w tym z wykształceniem bibliotekarskim wyższym: 6616
  • w tym z wykształceniem bibliotekarskim średnim: 2489

Źródło: GUS, 2021

 • Art. 29.
  1. Pracownicy zatrudnieni w bibliotekach na stanowiskach bibliotekarskich tworzą grupę zawodową bibliotekarzy.
  2. W bibliotekach mogą być zatrudnione osoby z wykształceniem średnim lub średnim branżowym.

  Źródło: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Rozdział 11.

  Więcej informacji o pracownikach instytucji kultury dostępnych jest w rozdziale 2a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

PRACOWNICY BIBLIOTEK SZKÓŁ WYŻSZYCH

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów osoby, które nabyły kwalifikacje dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 21, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują swoje uprawnienia. Na stanowiskach mogą być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny. Statut uczelni określa dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach.

PRACOWNICY BIBLIOTEK NAUKOWYCH W LICZBACH

 • Pracownicy działalności podstawowej na stanowiskach bibliotekarskich: 6788
  • w tym z wykształceniem bibliotekarskim wyższym: 4714
  • w tym z wykształceniem bibliotekarskim średnim: 458
 • w tym pełnozatrudnieni: 6417
  • w tym z wykształceniem bibliotekarskim wyższym: 4502
  • w tym z wykształceniem bibliotekarskim średnim: 426

Źródło: GUS, 2021

AKTY PRAWNE

PRACA I WYNAGRODZENIE BIBLIOTEKARZY

AKTUALNOŚCI