spot_img

Konferencja „Biblioteka dla każdego”

Łódź

Konferencja będzie podsumowaniem projektu „Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie”, prezentacją wyników i wymianą doświadczeń.  

Konferencję naukowa „Zbiory biblioteczne w instytucjach kościelnych”

Warszawa

Naukowcy i praktycy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami dotyczącymi opieki nad zbiorami bibliotecznymi w instytucjach kościelnych – ich gromadzenia, katalogowania, przechowywania, digitalizacji i udostępniania. Konferencja posłuży rozpoznaniu i omówieniu dobrych praktyk i dyskusji nad wyzwaniami, z którymi mierzą się opiekunowie i badacze zbiorów.