spot_img

LITERATURA

Ile?

5000 zł – 40 000 zł

Wkład własny

20%

Kiedy?

Do 30.11.2023 / Zobacz terminarz

Operator

Instytut Książki

Strona www

gov.pl/web/kultura

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 4 wnioski

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Zobacz instrukcję

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej. W programie szczególnie uwzględnia się debiuty pisarskie autorów piszących w języku polskim oraz twórczość adresowaną do dzieci i młodzieży.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

 • publikacja utworów literatury polskiej, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących
 • publikacja debiutów literackich polskich autorów, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących
 • publikacja utworów literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących
 • publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze, w szczególności twórczości artystycznej i dyscyplin artystycznych, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania:

 • 1-roczne
 • 2-letnie.

Jaki są wymagania zadania/projektu?

 • Obowiązek zamieszczenia w wyznaczonym punkcie wniosku treści dwóch recenzji wydawniczych dotyczących planowanej publikacji wraz z imionami, nazwiskami oraz biogramami autorów tych recenzji.
 • Nadanie numeru ISBN.
 • Obowiązkowym elementem zadania jest zapewnienie odpłatnej i/lub bezpłatnej dystrybucji publikacji.
 • Przedmiotem zadania nie mogą być publikacje, które w trakcie lub po zakończeniu zadania będą zbywane wraz z pełnią praw wydawniczych na rzecz podmiotów trzecich w celu odpłatnej dystrybucji.

Jakie są preferowane zakresy zadań/projektów?

 • publikacja utworów literatury polskiej, debiutów literackich polskich, utworów literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących

Preferowane będą zadania z zakresu: publikacji niedostępnych na rynku księgarskim; powieści (w jej różnych formach gatunkowych) prezentującej historię Polski; eseju, reportażu, biografii, literatury faktu i innych tradycyjnych gatunków epickich (kroniki, pamiętniki); literatury dla dzieci i młodzieży; formy dystrybucji wykorzystujące nowe technologie, m.in. e-booki oraz audiobooki.

 • publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze, w szczególności twórczości artystycznej i dyscyplin artystycznych, w formach takich jak: książka drukowana, ebook, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących

Preferowane będą zadania z zakresu: publikacji niedostępnych na rynku księgarskim; publikacji dotyczących twórczości artystycznej – w szczególności sztuk performatywnych i sztuk wizualnych; eseju, prac z zakresu estetyki, biografii, publikacji wspomnieniowych;mformy dystrybucji wykorzystujące nowe technologie, m.in. e-booki oraz audiobooki.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dofinansowanie:

 • Biblioteka Śląska w Katowicach – Twórczość architektoniczna Stanisława Tabeńskiego w latach 1922-1939 w odrodzonej Rzeczpospolitej – monografia – 16 100,00 zł w 2024 roku i 8 400,00 zł w 2025 roku
 • Biblioteka Śląska w Katowicach – Wydanie „Raju utraconego” Johna Miltona w nowych przekładach – polskim i ukraińskim – w serii Bibliotheca Translata – 8 400,00 zł (2023 rok) 20 300,00 zł (2024 rok)
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego – Bibliofilska edycja wyboru wierszy Józefa Czechowicza „Dawno już ucichł złoty kogucik” z obrazami Jerzego Nowosielskiego – 25 200,00 zł (w 2023 roku)
 • Biblioteka Raczyńskich – Edycja i promocja „Labiryntu” Przemysława Bystrzyckiego – 11 900,00 zł (w 2023 roku)
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – Żeby ten wiersz był pudełkiem zapałek. Obiektywizm w polskiej poezji, pod red. Jakuba Kornhausera – 9 800,00 zł (w 2023 roku)
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego – Bibliofilska edycja wyboru wierszy i fragmentów prozy Marii Konopnickiej „Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie” – 28 000,00 zł (w 2022 roku)
 • Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów – Publikacja książki pt. „Zniknąć, żeby nie zdradzić. Historia ukrywania się Tadeusza Podolskiego (…)” 25 900,00 zł (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie – Tradycja (od)nowa – 18 000,00 zł (w 2022 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub KRS.

Biblioteki innych typów niż publiczne mogą nawiązać partnerstwa z podanymi powyżej uprawnionymi podmiotami.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Tak. Mogą to zrobić wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę negatywną
i których wnioski nie zawierały błędów formalnoprawnych.

Czy warto złożyć odwołanie?

Tak. To dodatkowa szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku.
Nie wszyscy chcą ponownie przejść procedurę, więc szanse rosną.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

W zależności od realizowanego zadania to kwoty:

 • publikacja utworów literatury polskiej, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących – od 5 000 do 40 000 zł
 • publikacja debiutów literackich polskich autorów, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących – od 5 000 do 40 000 zł
 • publikacja utworów literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących – od 5 000 do 40 000 zł
 • publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze, w szczególności twórczości artystycznej i dyscyplin artystycznych, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących – od 5 000 do 40 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2023 roku budżet programu wynosi 4 025 000 zł, w tym: 2 942 643,00 zł w etapie konkursowym i 603 750,00 zł w trybie odwoławczym.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 4 wnioski.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 30 listopada 2023 roku.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcję wypełniania wniosku krok po kroku znajdziesz tutaj (plik PDF). Zawiera:

 • informacje opisowe i prezencyjne (screeny z systemu) dotyczące zakładania i aktywacji konta w systemie EBOI
 • składania i wypełniania wniosku
 • sprawdzenia poprawności wniosku złożenia wniosku; aktualizacji złożonego wniosku
 • możliwości złożenia odwołania.

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez system EBOI.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista TUTAJ).

 • Odpowiedni dobór grupy odbiorców, bez wykluczeń społecznych.
 • Podniesienie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez wartościowe, niekomercyjne publikacje literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych.
 • Debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie książkowej (drukowanej lub w formie e-booka) autorów piszących w języku polskim.
 • Twórczość adresowana do dzieci i młodzieży.

Czym powinien wyróżniać się projekt?

 • Walorami artystycznymi.
 • Wysokim poziomem edytorskim i redaktorskim.
 • Promocją czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, m.in. poprzez łączenie atrakcyjności formy z wysokim poziomem literackim i poznawczym.

Co jest ważne dla projektu?

 • Propagowanie literatury o wybitnych walorach artystycznych, także tej wpisującej się w konwencję kanonu literackiego, jednak nie mieszczącej się w realiach rynku komercyjnego.
 • Najambitniejsze dzieła polskiej literatury najnowszej, jak również dzieła najciekawszych autorów literatury światowej wyznaczające nowe trendy, poszukujące nowych rozwiązań formalno-estetycznych i określające kierunki rozwoju współczesnej literatury.
 • Publikacje mniej znanych pozycji zaliczanych do kanonu światowego, które nie funkcjonowały do tej pory w polskim obiegu czytelniczym.
 • Publikacje skupione na pogłębionej refleksji nad zjawiskami współczesnej kultury w szczególności w obrębie dyscyplin artystycznych takich jak teatr, taniec czy sztuki wizualne.
 • Wysoki poziom edytorski i redaktorski realizowanych publikacji.
 • Zwiększenie dostępności publikacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii (np. udostępnianie publikacji w postaci e-booków oraz audiobooków) .
 • Publikacje promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz wśród osób ze szczególnymi potrzebami.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • dzieci i młodzież
 • osoby ze szczególnymi potrzebami
 • inni odbiorcy.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Wartość merytoryczna, w szczególności: 

 • Znaczenie utworu dla rozwoju kultury literackiej.
 • Znaczenie utworu dla refleksji historycznej w Polsce.
 • Znaczenie utworu dla poszerzenia wiedzy na temat danej dziedziny twórczości.
 • Wartość literacka utworu.
 • Ukazanie tematyki związanej z twórczością artystyczną w bogatym kontekście kultury polskiej i światowej.
 • Poziom edytorski i redaktorski książki.

Oceny zgodności ze strategicznymi celami programu, w szczególności:

 • Zadanie utrwala tożsamość kulturową i narodową, w szczególności w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych.
 • Zadanie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Zakres zadania jest zgodny z preferowanymi zakresami zadań – zob. rozdział II.
 • Publikacja znacząco wzbogaca ofertę wydawniczą polskiego rynku książki – np. stanowi pierwsze wydanie utworu autora w języku polskim lub dotyczy rzadko opisywanej dziedziny twórczości artystycznej.
 • Publikacja stanowi debiut polskiego autora na rynku wydawniczym.
 • Potencjał organizacyjny wydawcy.

Wartość organizacyjna, w szczególności:

 • Ocena profesjonalizmu przygotowania i spójności w prezentacji wniosku, w tym szczegółowość i przejrzystość opisu harmonogramu, preliminarza oraz źródeł finansowania zadania - ich spójność z całością wniosku
.
 • Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, w tym w szczególności relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania zadania.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Minimalnie 74,67 pkt (według ostatniej listy rankingowej). W przypadku dużej liczby wniosków i wysokiego poziomu operator może zwiększyć limit.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów takich jak:

 • Honoraria/wynagrodzenia osobowe/ wynagrodzenia bezosobowe/usługi, w szczególności: w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej; w zakresie koordynacji zadania; w zakresie redakcji i tworzenia tekstów do publikacji; w zakresie tłumaczeń; w zakresie prac źródłowych, naukowych i technicznych niezbędnych do realizacji zadania, kwerendy archiwalne; w zakresie obsługi prawnej i rachunkowo-księgowej; w zakresie dostosowania formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Koszty ogólnowydawnicze, w szczególności: koszty ogólne funkcjonowania wydawnictwa (np. czynsz, media, koszty telekomunikacyjne) w wyliczeniu na wnioskowaną pozycję książkową.

– Koszty finansowane w oparciu o: mowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury (wystawiane przez firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą); umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
– Koszty ogólnowydawnicze mogą stanowić nie więcej niż 10% kwoty dofinansowania oraz nie więcej niż 25% kosztu całkowitego zadania.

 • Poligrafia / DTP, w szczególności: projekty graficzne; skład; druk, oprawa i konfekcjonowanie; dystrybucja; techniczne przygotowanie e-booka, audiobooka lub publikacji internetowych.
 • Koszty licencyjne związane z nabywaniem praw autorskich i pokrewnych.

– Koszty finansowane w oparciu o: mowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem; faktury (wystawiane przez firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą); umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.

 • Promocja, w szczególności: koszty promocji i reklamy: outdoor/ reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa itp.; przygotowanie i prowadzenie strony i podstrony internetowej zadania; koszt obsługi kampanii promocyjne.

– Z wyłączeniem zakupu art. spożywczych; zakupu nagród; zakupu elementów wyposażenia i urządzeń biurowych; z wyłączeniem kosztów utrzymania serwerów i opłat za korzystanie z Internetu.
– Koszty nie mogą stanowić nie więcej niż 10% kwoty dofinansowania.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Czy w kosztorysie trzeba uwzględniać podatek VAT?

W kosztorysie nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT)
 • wnioskodawcy (beneficjenci), którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracownika Instytutu Książki.

 • Barbara Ciesielczyk, tel. 12 617 19 17, b.ciesielczyk@instytutksiazki.pl
 • 
Instytut Książki, ul. Z. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!