spot_img

KSIĄŻKA PALIWEM DLA WYOBRAŹNI

Ile?

2000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Nabór ogłaszany w maju

Operator

Fundacja Grupy PERN

Strona www

pern.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne

Wyniki

Brak

Forma aplikacji

Tradycyjna

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Wsparcie upowszechniania czytelnictwa, wzmocnienie roli biblioteki publicznej jako ośrodka stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy, integrującego społeczność, oferującego nie tylko najnowsze pozycje książkowe, ale również dostęp do Internetu, komputerów, audiobooków i e-booków.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na:

 • upowszechnienie czytelnictwa
 • zakup książek i innych pomocy naukowych
 • zakup audiobooków i e-booków
 • zakup komputerów lub sprzętu elektronicznego na wyposażenie biblioteki
 • organizację wydarzeń związanych z promocją czytelnictwa
 • inne działania na rzecz lokalnych bibliotek.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • do końca 2023 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

To pierwsza edycja programu. Najbliższe wyniki będą ogłoszone pod koniec sierpnia 2023 roku.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne działające w niedalekiej odległości od obiektów firmy PERN S.A. (do 100 km od obiektów PERN). Lista została podane w załączniku nr 1 do regulaminu.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie do 2000 zł.

Jaki jest budżet programu?

W 2023 roku budżet programu wynosił 30 000 zł. Przyznanych zostanie 15 dotacji.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór ogłaszany jest w maju.

Jak złożyć wniosek?

Wysyłając pocztą tradycyjną na adres Operatora.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Projekty wspierające czytelnictwo.
 • Podniesienie i wzmocnienie roli biblioteki publicznej jako ośrodka stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy, integrującego społeczność, oferującego nie tylko najnowsze pozycje książkowe, ale również dostęp do Internetu, komputerów, audiobooków i e-booków.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista tutaj).


Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • czytelnicy i użytkownicy biblioteki
 • lokalna społeczność.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria oceny formalnej:

 • złożenie kompletnego wniosku, zawierającego informacje wymagane w formularzu zgłoszeniowym oraz załączniki
 • zgodność terytorium działania wnioskodawcy z założeniami naboru wniosków - działające w niedalekiej odległości od obiektów firmy PERN S.A (do 100 km od obiektów PERN wymienionych w Załączniku nr 1)
 • zgodność celów projektu z założeniami naboru wniosków.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • przejrzystość budżetu - czy wszystkie proponowane wydatki są spójne z działaniami przedstawionymi w projekcie i zostały tam uzasadnione
 • cel projektu – uzasadnienie zapotrzebowania.

Kto dokonuje oceny?

Operator programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 10 punktów.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dotację można przeznaczyć na:

 • projekty związane z upowszechnieniem czytelnictwa.
 • Zakup książek i innych pomocy naukowych.
 • Zakup audiobooków i e-booków.
 • Zakup komputerów lub sprzętu. Elektronicznego na wyposażenie biblioteki.
 • organizację wydarzeń związanych z promocją czytelnictwa.
 • Inne działania na rzecz lokalnych bibliotek.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • Inwestycje, remonty.
 • Bieżąca działalność wnioskodawcy (np.: opłaty za media).
 • Nagrody pieniężne.
 • Wynagrodzenia.
 • Materiały budowlane, materiały rękodzielnicze, tekstylia.
 • Koszty koordynacji.
 • Wyposażenie zakupione przed podpisaniem umowy.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji.

 • fundacjagrupypern@pern.pl
 • Fundacja Grupy PERN, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!